Tre personer, två kvinnor och en man, står brevid varandra, ler och tittar in i kameran. Peter Eriksson, kommunstyrelsens ordförande, Helena Kortered, näringslivschef i Trollhättan, tillsammans med Susann Haggren, från Svenskt näringsliv

Rekordresultat för Trollhättan i Svenskt näringslivs enkät

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en enkätundersökning där företag över hela landet betygsätter det lokala företagsklimatet. När resultatet av årets undersökning släpptes under tisdagen, framgår att Trollhättans stad fått sitt högsta omdöme någonsin, och förbättrar sig inom flera områden.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

- Det här är ett kvitto på att vi är framgångsrika i det arbetet vi gör, men också en måttstock för oss i vårt arbete med att skapa så goda förutsättningar som möjligt för det lokala näringslivet, säger näringslivschef Helena Kortered.

Nu fortsätter det långsiktiga arbetet tillsammans med företag och andra aktörer att möjliggöra för ett växande näringsliv i Trollhättan.

Med ett sammanfattande omdöme på 3,8 ligger Trollhättan inte bara över Sverigesnittet på 3,5 utan också över snittet för Västra Götaland som ligger på 3,6. Undersökningen omfattar ett urval av branscher och inkluderar både små och medelstora företag, och fungerar som en attitydundersökning där 184 företag i Trollhättan deltog i år.

Viktiga resultat och möjligheter till förbättring

Företagen i Trollhättan har ökat sitt sammanfattande omdöme av det lokala företagsklimatet och det visar sig i nästan alla de omdömen Trollhättans stad får i enkätsvaren. Detta går helt i linje med Trollhättans stads ambition att bli bäst i Sverige på föregasklimat.

- Det är kul att se att vi är på rätt väg, och att arbetet vi gör också märks ute bland företagarna i Trollhättan, och vi kommer fortsätta satsa på företagsklimatet. Vi är inte nöjda förrän vi når toppskiktet bland Sveriges kommuner, säger Kommunstyrelsens ordförande Peter Eriksson (M).

De områden med potential för ytterligare förbättring är bland annat frågor om brottslighet och otrygghet, samt kompetensförsörjningen och samverkan mellan skola och näringsliv. Det kommer även att ske ett fortsatt arbete för att förbättra service och bemötande i Trollhättans stads myndighetsutövning.

Hur Trollhättan placerar sig i den nationella rankingen av landets kommuner kommer att presenteras av Svenskt näringsliv i september. 

- Det är glädjande att Trollhättan Stad fortsätter den tydligt positiva utvecklingsresan mot ett förstärkt företagsklimat. I år ger de lokala företagen sitt bästa sammanfattande omdömet någonsin av det lokala företagsklimatet, säger Susann Haggren, områdesansvarig Fyrbodal för Svenskt näringsliv. 

Senast granskad 2024-05-21 av ANDGLE