Realtidsanalyser av pollen tillgängligt för trollhätteborna

Trollhättans stad tar kliv framåt inom digital utveckling. I ett nytt samarbete med ett teknologiföretag kan nu trollhätteborna ta del av lokala pollenanalyser i realtid. Initiativet är ett sätt att ge en bättre service för de invånare som är pollenallergiker och samma data blir också ett underlag för stadens övergripande stadsplanering.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Avancerad teknologi för noggranna pollenprognoser

Företaget, Airmine, använder sig av den senaste tekniken, inklusive satellitbilder, maskininlärning (AI) och ett brett spektrum av datalager, för att skapa mycket exakta pollenprognoser. Denna AI-baserade teknik tar hänsyn till väder, marknivåer, vegetation och satellitbilder för att leverera korrekta prognoser. Genom detta samarbete får också Trollhättans stad tillgång till dessa avancerade datalager, vilket möjliggör en detaljerad artbestämning av träd och grönytor i kombination med stadens egen data.

Tillgänglig app för individuella anpassningar

Invånare i Trollhättan kan ta del av prognoserna genom Airmines app, som nu inkluderar specifika prognoser för kommunen. Via appen kan användare logga sina egna upplevelser och få notiser om höga pollennivåer i deras område. Detta gör det möjligt för allergiker att anpassa sin vardag ännu bättre efter de aktuella pollenhalterna.

Som en del i samarbetet kommer pollenprognoserna framöver integreras direkt i stadens egna kartor.

Trollhättan först ut på västkusten

Trollhättans stad är den första kommunen på västkusten och den tredje i Sverige att erbjuda den här tjänsten. Prognoserna är kända för sin pålitlighet och används redan av många kommuner i Norge.

– Vi vet att det finns många pollenallergiker och vi hoppas att tillgängliggörandet av lokala prognoser kan förenkla några invånares vardag. Vi försöker hela tiden hitta innovativa tekniska lösningar som kan underlätta på olika sätt. Extra spännande blir det att utforska hur vi kan använda den tillgängliga datan också, säger Amanda Jeppson, utvecklingssamordnare på geodatakontoret.

Senast granskad 2024-05-17 av KLALIW