Analyser av avloppsvatten ger bild av narkotikabruket i Trollhättan

Nu ska Trollhättans stad mäta förekomsten av olika narkotiska preparat i avloppsvattnet. Genom att ta prover på det inkommande avloppsvattnet i reningsverket och leta efter spår av bland annat cannabis, kokain, amfetamin och Tramadol, skapas en bild av hur narkotikabruket i Trollhättan ser ut.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

- Den här kunskapen är viktig för att vi ska kunna sätta in rätt insatser och rikta våra resurser mot de problemområden där behovet är som störst. Det kan också hjälpa oss att se om de insatser vi sätter in bidrar till att vi rör oss i rätt riktning, säger Johanna Winqvist, brottsförebyggande strateg på Trollhättans stad.  
 
Mätningarna i sig bidrar inte till att minska eller förebygga bruket av narkotika, men ger tillförlitliga data över hur bruket ser ut och utvecklas över tid 

- Även om mätningarna inte kan visa effekten av en specifik insats så ger de en indikation på om det drogförebyggande arbetet som helhet ger resultat, menar Johanna Winqvist. 

Krogar och gym får hundbesök

Ytterligare förebyggande insatser mot användning och försäljning av narkotika i Trollhättan är projektet Krogar mot knark där det tydligaste inslaget är narkotikahunden "Ludde" som besökt krogar och gym i centrala Trollhättan. Detta projekt fortsätter nu. 

Sedan 2019 har samarbetet mellan Trollhättans Stad, Polismyndigheten, City Trollhättan och krögarna i Trollhättan varit aktivt . Samarbetet finns för att  begränsa tillgängligheten av narkotika på krogar och hotell, och bygger på nära dialog, samverkan och gemensamma insatser.  

- Krogtillsyner med narkotikahund är en förebyggande insats som har genomförts under ett par år och varit en uppskattad del av tillsynerna både bland krögare och gäster. Primärt används insatsen på krogarna, men kommer även att genomföras på gym. Vi hoppas att denna insats leder till att krogarna i centrala Trollhättan blir en tryggare plats fri från narkotika, säger Anna Kindberg, områdeschef på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Det är politikerna i Trygghetsutskottet som beviljat pengar till projekten. Cecilia Gustafsson,ordförande i utskottet, är glad över besluten. 

- Det skall vara svårt att få tag på narkotika, men även svårt att sälja narkotika i Trollhättan. Narkotikaanvändande och handel med narkotika kostar samhället enorma pengar och lidandet för de som hamnar i ett missbruk är enormt. En stor inkomstkälla för de vi refererar till som ”gängkriminella” kommer från just narkotikan, säger Cecilia Gustafsson, och fortsätter: 

- Att mäta narkotika i avloppsvatten är en metod som många kommuner i både Sverige och Europa redan gör. Den information man får från mätningarna är såklart inte lösningen på problemen med narkotikaanvändning, men rätt använt kan det bidra till mer fakta kring vilka droger som är vanligast samt hur stor omfattningen på narkotikabruket är.

Logotyp Krogar mot knark

Krogar mot knark

Krogar Mot Knark (KMK) är en metod som bygger på samverkan, utbildning och effektiv tillsyn. Visionen är att bransch och myndigheter tillsammans skapar en trygg och säker krogmiljö fri från narkotika för såväl gäster som personal.

Logotyp 100 % Ren hårdträning

100 % Ren Hårdträning

100 % Ren hårdträning är en samverkansmodell för att förebygga och minska användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat på träningsanläggningar.

Senast granskad 2024-03-05 av ANDGLE