Opportunity Day till Trollhättan

Genom projektet Opportunity Day ska nu fler möten kunna ske mellan arbetssökande och arbetsgivare i Trollhättan. Opportunity Day är en arbetsmodell som fokuserar på inkluderande rekrytering och att matcha de jobbsökandes kompetenser med arbetsgivarnas behov. Målet är att förbättra kompetensförsörjningen och matchningen på arbetsmarknaden genom riktade insatser mot arbetsgivare och jobbsökande.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Samarbetet mellan Trollhättans Stad och organisationen Opportunity Day syftar till att överbrygga klyftan mellan näringslivets behov och de jobbsökandes förutsättningar och kompetenser, med särskilt fokus på personer som står långt från arbetsmarknaden.

- En viktig del i projektet är att vi uppmuntrar arbetsgivare att se mångfalden som en kompetens och ett värde, och visa på vilka positiva effekter mångfalden kan ha på ett företags eller en organisations utveckling, säger Snjezana Budes, projektledare för Opportunity Day i Trollhättans stad.

Projektet är ett samarbete mellan Opportunity Day, Näringslivsenheten, Arbetsmarknads och- socialförvaltningen samt Personalkontoret och kommer att pågå under tre år.

Relaterad information

Läs mer på Opportunityday.se

Senast granskad 2024-01-25 av KLALIW