Flera personer står uppställda för en gruppbild i en utbildningssal. I pilotprojektet utbildades 11 tillsvidareanställda personer från äldreboendena kvarteret Humlan och Källstorpsgården i yrkessvenska.

Omsorgspersonal utbildas i yrkessvenska

I höstas genomfördes ett pilotprojekt där omsorgspersonal utbildades i yrkessvenska på arbetstid. Efter en lyckad utbildning är det klart att Trollhättans stad fortsätter med konceptet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Under hösten 2024 startar en ny utbildning där tillsvidareanställd personal från Trollhättans stads omsorgsförvaltning utbildas i yrkessvenska.
– Vi vet att det finns bristande kunskaper i svenska hos vissa av våra medarbetare. Sedan tidigare har vi infört språkombud på alla våra boenden. Utbildningen i yrkessvenska är en till satsning vi gör för att förbättra kvaliteten och vårt bemötande ytterligare, säger Marie Uls, verksamhetschef för särskilda boenden för äldre.

Ny grupp varje termin

Under utbildningen i yrkessvenska kommer deltagarna få träna på förståelse, prata svenska och stärka sitt ordförråd gällande daglig omvårdnad, sjukdomar, kroppsdelar, läkemedel, mat och aktiviteter.
– Pilotprojektet blev väldigt lyckat. Nu har vi en plan på två år framåt där tanken är att en ny grupp ska börjas utbildas varje termin, säger Ulla-Carin Tegelberg, projektledare.

Utbildningen genomförs av Folketsuniversitetet och finansieras delvis av Omställningsfonden.

Senast granskad 2024-07-08 av JONHJO