Flera personer står uppställda för en gruppbild i en utbildningssal.

Omsorgspersonal utbildade i yrkessvenska

Under hösten har omsorgspersonal i Trollhättan utbildats i yrkessvenska under ett pilotprojekt. Utbildningen har varit väldigt lyckad och nu arbetar Trollhättans Stad med att vidareutveckla konceptet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Under pilotprojektet har 11 tillsvidareanställda från äldreboendena kvarteret Humlan och Källstorpsgården utbildats i yrkessvenska. Deltagarna har fått träna på förståelse, prata svenska och stärka sitt ordförråd gällande daglig omvårdnad, sjukdomar, kroppsdelar, läkemedel, mat och aktiviteter.
– Vi vet att det finns bristande kunskaper i svenska hos vissa av våra medarbetare. Sedan tidigare har vi infört språkombud på våra boenden. För att förbättra kvaliteten och vårt bemötande ytterligare så startade vi denna utbildningsinsats i yrkessvenska, säger Marie Uls, verksamhetschef för Trollhättans Stads särskilda boenden för äldre.  

Värdefull utbildning

Utbildningen i yrkessvenska har genomförts av Folkuniversitetet med träffar en gång i veckan sedan september.
– Det har varit väldigt värdefullt och lärorikt för deltagarna som lärt sig nya begrepp som de har nytta av i det vardagliga arbetet, säger Senaj Cerkezi, enhetschef på Källstorpsgården.
– Jag har lärt mig mycket. Det är många nya ord som jag kommer använda framöver, säger Faizo, en av deltagarna i kursen.

Utveckla konceptet

Efter avslutningen av pilotprojekt pågår nu ett arbete med att se över hur utbildningen i yrkessvenska ska utvecklas vidare.
– Det har varit ett väldigt bra koncept som vi kommer fortsätta med. Nu kommer vi titta på hur vi ska lägga upp det framöver, säger Ulla-Carin Tegelberg, projektledare.

Senast granskad 2024-01-11 av JONHJO