Enhetschefer och språkombud Johanna Kron enhetschef, Salem Gourieh blivande språkombud, Narisara Tabking Luangbanthao blivande språkombud, Ulla-Carin Tegelberg projektledare, Katarina Grahn enhetschef, Kristina Larsson språkombud och Senaj Cerkezi enhetschef.

Omsorgspersonal lär sig yrkessvenska

I september startar en utbildning i yrkessvenska för omsorgspersonal i Trollhättans Stad. Utbildningen kommer att hållas av Folkuniversitetet några timmar en gång i veckan på betald arbetstid. Starten blir i liten skala med 12 utbildningsplatser för äldreboendena kvarteret Humlan och Källtorpsgården som ingår i pilotprojektet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Utbildningen vänder sig till de som är tillsvidareanställda och som behöver utveckla sitt språk, bli bättre på kommunikation med brukare, anhöriga och sina medarbetare. Deltagarna kommer att få träna på förståelse och att prata svenska. De ska också stärka sitt ordförråd gällande daglig omvårdnad, sjukdomar, kroppsdelar, läkemedel, mat och aktiviteter.

- Vi vet att det finns bristande kunskaper i svenska hos våra medarbetare. Vi har sedan tidigare infört språkombud på alla boenden. För att förbättra kvaliteten och vårt bemötande ytterligare så startar vi nu också upp utbildningar i yrkessvenska, säger Marie Uls som är verksamhetschef på omsorgsförvaltningen.   

För att nå de personer som har mest nytta av utbildningen väljer enhetscheferna ut medarbetare till en intresseanmälan. Personerna får sedan genomgå ett inplaceringstest av Folkuniversitetet innan de blir antagna till utbildningen.

- Varje hand är värdefull för oss inom omsorgen. Vi hoppas att utbildningen kan skalas upp efter det första pilotprojektet så att vi kan få in fler människor som klarar våra introduktionsutbildningar samt kan arbeta och utbilda sig inom vård och omsorgsyrket, säger Marie Uls.

Pilotprojektet i yrkessvenska finansieras delvis av Omställningsfonden.

Senast granskad 2023-06-19 av KLALIW