Äldre dam tittar på kvinna i ipad Camilla Sporring som syns i läsplattan är verksamhetschef för digitalisering och välfärd inom omsorgsförvaltningen.

Omsorgen växlar upp digitalt arbete

Det är dags att hitta nya arbetssätt och digitala möjligheter som ersätter en del av det vi gör idag. Det har länge pratats om den stora välfärdsutmaningen. De närmsta tio åren ökar antalet äldre över 80 år med nästan 50 procent. Förbättrade levnadsvillkor och framsteg inom hälso- och sjukvården gör att vi lever allt längre. Det är positivt, men problemet är att antalet unga i arbetsför ålder bara ökar med 4 procent. Det kommer alltså ganska snart bli kännbart att det saknas människor att anställa. Omsorgsförvaltningen behöver växla upp för att möta dessa utmaningar.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

- Vi kommer att behöva bevisa vårt mod genom att både tänka nytt och våga misslyckas, säger Camilla Sporring som är chef för det nya verksamhetsområdet digitalisering och välfärd inom omsorgsförvaltningen.

Växla upp! Genom digitalisering och välfärd
Omsorgsförvaltningen möter sina utmaningar genom att öka kunskapen och förståelsen för välfärdsutmaningen, arbeta med innovation och förändringsledning, förändra synsätt och arbetssätt samt förbereda och samordna sig kring välfärdsteknik. För att göra det har de infört ett nytt verksamhetsområde, digitalisering och välfärd.

Förändra vårt synsätt till ”digitalt först”
Camilla Sporring berättar att hennes uppdrag är att införa välfärdsteknik samt att säkerställa att vi prioriterar digitala insatser och tekniska lösningar först.  

Att tänka digitalt först kan kännas skrämmande men innebär ju samtidigt att det mänskliga mötet kan bli mer kvalitativt där de personella insatserna verkligen behövs. Idag visar våra brukarundersökningar att väldigt många av våra äldre upplever ensamhet och vill ha mer gemenskap. Det är ju ett problem som vi behöver lösa tillsammans både med anhöriga och samhället i övrigt. Vi räcker ju inte till för allt, men här finns det ju många digitala möjligheter.

- Det är dags att bjuda in och umgås med våra äldre i den digitala värld som, inte minst, våra unga använder på ett fantastiskt sätt. Då kan vi ses varje dag oavsett hur långt bort vi befinner oss, säger Camilla Sporring.

Senast granskad 2024-01-16 av KLALIW