Teamledare Christine Persson genomför PRYL-utbildning på Returen. Teamledare Christine Persson genomför PRYL-utbildning på Returen.

Nytt jobbspår skapar flera vinnare

Ett nytt jobbspår förbereder deltagare att komma ut i arbetslivet, och utbildaren ser möjligheten att få rekrytera kvalificerad personal. – Vi vill få in dem i vår vikariebank, det blir en win-win att vi får in kunniga vikarier, säger Christine Persson, teamledare på Serviceförvaltningen i Trollhättans Stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans Stads jobbcentrum har varit framgångsrika med att skapa jobbspår för människor som under en längre tid levt på försörjningsstöd eller varit arbetslösa. Nu är ännu ett spår öppnat för 15 deltagare genom lokalvårdsutbildningen PRYL.

"Fantastiskt att se dem blomma ut"

Christine Persson har nyligen genomfört utbildningen för de cirka 100 medarbetarna inom lokalvårdsverksamheten i Trollhättans Stad, och nu ska fler få ta del av kunskaperna.
– Vi genomför en ”PRYL light” kan man säga, där vi går igenom baskunskaperna om arbetsredskap, ergonomi, arbetsmiljö, att dosera rätt, att komma in i ”städ-tänket” som vi har, det vill säga använda mindre kem och mindre vatten, säger Christine Persson och fortsätter:
– Det är fantastiskt roligt att utbilda människor och se dem blomma ut! Genom utbildningen får vi kunniga vikarier till oss framöver som vet hur vi arbetar och har kännedom om våra arbetsredskap och städrutiner – det är väldigt positivt.

Jobbspår ett vinnande koncept

En annan vinnare är Returen Arbetsmarknadsstöd på Verkmästarevägen 18, som nu har nyttjat lokalvårdsutbildningen för att förbereda deltagarna för ett nytt jobbspår.

– Vårt grunduppdrag är att få personer i självförsörjning. Och då vi måste arbeta mer i form av jobbspår, där vi kan klä dem med kunskaper och förbereda dem i form av utbildningsinsatser kopplat till olika branscher, berättar samordnare Martina Dahlström Stigsson.

För jobbspåret är vad det heter, det leder till jobb.
– Vi har jobbspår med Nolato, där deltagare utbildades på samma maskiner som används på företaget och går kurser i hur man skriver ordrar. 9 personer fick fast anställning där ifjol, så vi ser att det är ett vinnande koncept. Vi har även jobbspår inom fastighetsskötsel direktkopplat till våra förberedande verksamheter som har lett till att våra deltagare har fått tillsvidareanställningar, säger Martina Dahlström Stigsson.

Alla behövs i jobb

Senast granskad 2023-05-22 av REBLJU