Den 1 oktober förändras busstrafiken i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet. Syftet är att förenkla trafiken genom färre linjer, men med fler turer. Förutom linjeändringar kommer bussarna inom mellanstadstrafiken att köras på biodiesel (bilden) medan stadsbusstrafiken elektrifieras. Den 1 oktober förändras busstrafiken i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet. Syftet är att förenkla trafiken genom färre linjer, men med fler turer. Förutom linjeändringar kommer bussarna inom mellanstadstrafiken att köras på biodiesel (bilden) medan stadsbusstrafiken elektrifieras.

Nyheter i busstrafiken i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet

Den 1 oktober förändras trafiken i Trollhättan, Lilla Edet och Vänersborg. Körvägar och tidtabeller ändras och många linjer får nya linjenummer.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Söndag den 1 oktober startar nya trafikavtal för Trollhättan, Lilla Edet och Vänersborg. Det innebär att:

  • Samtliga linjer får förändringar för att förenkla trafiken.
  • Färre linjer med fler turer.
  • Stadsbusstrafiken elektrifieras. Det kommer bidra till minskade utsläpp och tystare städer i Trollhättan och Vänersborg.

Servicelinjerna i Trollhättan fortsätter att gå som tidigare.

Mer om busstrafiken och nya linjesträckningar:
Nytt i trafiken i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet – Västtrafik

Vänd dig till Västtrafik för mer information om den nya busstrafiken. Telefon kundservice: 0771-41 43 00. 

Sök din nya resa:
Reseplanerare – Västtrafik

Senast granskad 2023-09-13 av PERIVA