Bandklippning med personer från Studentkåren, Eidar, Trollhättans Stad och Högskolan Väst

Nya studentbostäder mitt i Trollhättan

Efter ett års arbete står nu de nya studentbostäderna färdiga i fastigheten Öjebro 2, även kallat A-huset, på Högskolan Västs campus. Det är en anrik profilbyggnad vid torget mitt i Trollhättan som nu kan börja fyllas med studenter från världens alla hörn. På fredagsmorgonen den 26 januari invigdes studentboendet officiellt av representanter från Eidar Trollhättans Bostadsbolag, Trollhättans Stad, Högskolan Väst, byggentreprenör PC Bygg och andra samarbetspartners.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Byggnaden, som är ett Q-märkt landmärke i Trollhättan, byggdes 1936 och har tidigare rymt Trollhättans högre läroverk, Polhemsgymnasiet, högskola och de sista åren mödravårdcentral och barn- och ungdomspsykiatri. Det har varit en varsam ombyggnation där ett krav varit att bevarat det yttre estetiska uttrycket. I huset blir det nu 35 mindre lägenheter i ett så kallat korridorsboende, där hyresgästerna delar toaletter, duschrum, tvättstuga, kök och gemensamhetsrum.

- Det finns ett stort kulturhistoriskt värde i att bevara husets karaktär, utseende och ursprungliga material med det mörka teglet, den ärgade kopparen och husets karakteristiska klocktorn. Så vår ombyggnation har varit invändig utan någon yttre påverkan på husets utseende, Trollhätteborna kommer att känna igen sig, säger Abdo Moussaoui projektledare på Eidar.

I Trollhättan finns det en gemensam ambition hos Högskolan Väst, Trollhättans Stad och samverkanspartners att utveckla Trollhättan som student- och kunskapsstad och att knyta samman campusområdet med stadskärnan. Studentbostäder på campus pekas ut som en av de viktigaste satsningarna för detta i Campusplan 2030 som Högskolan Väst tog fram 2019 tillsammans med Trollhättans Stad, Kraftstaden och Eidar samt i det planprogram som kommunfullmäktige antog förra året.  

- Det här är en viktig pusselbit för att skapa ett mer levande campus som en del i campusutvecklingen. Tillgång till bostad är såklart en viktig faktor för att attrahera studenter till oss och till Trollhättan. Därför är detta ett mycket välkommet tillskott för oss och våra studenter, säger Mats Jägstam, rektor, Högskolan Väst.

Studentkåren stannar kvar i A-huset och med både studentlägenheter och studentkåren i huset skapar det förutsättningar för ett campus med liv och rörelse även på kvällar och helger, vilket skapar en trivsam boendemiljö för studenterna.

- Med boende på campus skapar vi ett tryggt och levande campusområde även på helger och kvällar, dessutom bidrar studentbostäder på campus till ett mer levande centrum. Nu hamnar studenterna nära högskolan, centrum och vårt vackra kanal- och älvrum, säger Jennie Bergius, ordförande Eidar och Samhällsbyggnadsnämnden.

Trollhättan har genom ett samarbete mellan Trollhättans Stad, Högskolan Väst, Studentkåren, Eidar Trollhättans Bostadsbolag och andra privata hyresvärdar kunnat erbjuda bostadsgaranti för studenter som antas till Högskolan Väst. Det har Trollhättan kunnat erbjuda i 10 år. Det nya korridorsboendet på campus är en boendeform som tidigare saknats. Det är ett socialt och prisvärt boende, och ger staden och högskolan ett bredare erbjudande av studentbostäder.

Senast granskad 2024-01-26 av KLALIW