Ny vattentjänstplan på samråd

Med start den 15 mars är förslaget till Trollhättans vattentjänstplan ute på samråd. Synpunkter kan lämnas fram till 30 april.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Varje kommun ska enligt lag ha en aktuell vattentjänstplan med den långsiktiga planeringen av hur allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Planen ska även innehålla en bedömning av vad som behöver vidtas för att de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna (VA) ska fungera vid skyfall.

En utbyggnadsplan av det kommunala VA-nätet är en del av vattentjänstplanen. I förslaget finns tre områden identifierade för utbyggnad under de kommande tio åren. Det rör sig som Ålstad-Kalltorp, Ladugårdsbyn och Karlsberg. Boende inom dessa områden får ett brev med information om att de har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Förslag till vattentjänstplan finns tillgängligt digitalt här på hemsidan alternativt i pappersformat i Kontaktcentret i Trollhättans Stadshus.

Eventuella synpunkter ska lämnas in skriftligen senast den 30 april 2024, i första hand via mejl till adressen kommunstyrelsen@trollhattan.se. Skriv ”samråd vattentjänstplan” i ämnesfältet samt ange namn och kontaktuppgifter i mejlet.

Du kan även skicka in synpunkter via brev till: Kommunstyrelsens förvaltning, Gärdhemsvägen 9, 461 83 Trollhättan. Använd rubriken ”samråd vattentjänstplan”. Ange namn och kontaktuppgifter.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling och dina personuppgifter kan komma att lagras hos Trollhättans stad.

Efter samrådstiden revideras planen och en samrådsredogörelse tas fram. Sedan följer en granskning av materialet innan planen kan antas av kommunfullmäktige.

Förslaget till Vattentjänstplan Samrådsversion

Senast granskad 2024-03-18 av KLALIW