Nu startar Trollhättans möbelåterbruk

Ett projekt för återbruk av möbler, inredning och inventarier har startats i Trollhättans Stad. – Vi ser ett stort intresse inom våra verksamheter så jag är övertygad om att vi kommer att se ett positivt resultat ganska snabbt, säger möbelsamordnare Dan Fogelberg.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kommunstyrelsen behandlade frågan om återbruk den 15 februari och beslutade att tilldela medel för att starta projektet. Under arbetet med förstudien har 19 lagerutrymmen med överblivna möbler inventerats, där fanns 1 675 möbler till ett bedömt nyvärde av 3,5 miljoner kronor.

Nu har en möbelsamordnare anställts, en lokal anskaffats och en transportlösning är under uppbyggnad. Arbete pågår också med att upphandla ett IT-stöd för att kunna visa upp de möbler som finns i organisationen och följa upp utfallet av återbruket.

Övertygad om positivt, snabbt resultat

– Det här kommer att förändra vårt sätt att se på möbler i Trollhättans Stad och jag ser fram emot att komma igång med detta nu under våren. Vi ser ett stort intresse inom våra verksamheter så jag är övertygad om att vi kommer att se ett positivt resultat ganska snabbt, säger kommunens möbelsamordnare Dan Fogelberg, på Serviceförvaltningen.

– Fantastiskt kul och spännande att detta projekt nu sjösätts, säger hållbarhetsstrateg TorBjörn Nilsson, som ansvarat för arbetet med förstudien. Trollhättan blir nu ytterligare en av de kommuner som tar tydligt ansvar för att ge möbler långt liv och för att minska den klimatpåverkan som blir följden av onödig nyproduktion. Ökat återbruk är en viktig pusselbit i klimatarbetet.

Riktlinjer möbelsamordning i Trollhättans Stad

Riktlinjer hur Trollhättans Stads enheter ska agera vid behov av nya möbler:

1) I första hand ska befintliga möbler i verksamheten användas. Vid behov av reparation/renovering kontaktas möbelsamordnaren.
2) I andra hand ska möbler från Trollhättans Stads interna återbrukssajt användas.
3) I tredje hand ska begagnade möbler köpas. Avrop ska ske från ramavtal för återbruk av möbler för kontor och offentliga miljöer.
4) I fjärde hand ska nyproducerade möbler köpas. Avrop ska ske från kommunens befintliga ramavtal för nya möbler.

Senast granskad 2023-03-23 av KLALIW