Nu öppnar nya Hjulkvarnelundsvägen – med premiärtur av självkörande fordon

Fredagen den 17 februari vid lunchtid öppnas den nya Hjulkvarnelundsvägen för trafik. Vägen ersätter Kungsportsvägen som genomfart mellan centrum och 45:an/Stallbackaområdet. Premiärtur på vägen görs av ett av NEVS självkörande fordon kl. 10.00.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Invigning och premiärtur med självkörande fordon

Klockan 10:00 hålls en kortare invigning med samhällsbyggnadsnämndens ordförande Jennie Bergius. NEVS är på plats med ett av sina självkörande fordon för att premiärköra en del av vägen som en försmak av på framtidens mobilitet.

Efter invigningen öppnas vägen för trafik. Om du vill närvara under invigningen och kommer med bil hänvisar vi till parkeringen i Folkets Park. Hjulkvarnelundsvägen invigs i anslutning till Stadsparken, till höger om parkeringen i Folkets Park, och den nya rondellen som syns från Stadsparken: Hjulkvarnelundsrondellen.

Ny genomfartsgata

Hjulkvarnelundsvägen blir den nya genomfarten mellan centrum och 45:an/Stallbackaområdet. Transporter till Stallbackaområdet hänvisas från 45:an genom den nya Fabriksrondellen, vidare mot Stallbackavägen, i norra delen av Hjulvarnelundsvägen. Det innebär att Kungsportsvägen blir en lugnare och mer trivsam gata. Kungsportsvägen byggs om till en lokalgata där fotgängare och cyklister får ett större utrymme.

Fortsatta arbeten längs sträckan

Under våren fortsätter en del arbeten längs den nya vägen.

  • Träd och växlighet ska återplanteras längs hela sträckan.
  • Anslutningsvägar mot Egna Hem-området ska åtgärdas.
  • Infarten till Södra Hamnvägen är stängd vid trafiköppningen av vägen och öppnas senare i vår efter att mittrefuger kommit på plats.
  • Anslutningsvägen till Stridsbergsbron och Vårvik (Vårviksvägen) öppnas i sommar.
  • Infarten till Folkets Park ska byggas om och anpassas efter den nya vägen.
  • Under våren 2023 påbörjas också ombyggnationen av Kungsportsvägen. Utöver att vägen smalnas av för att få karaktären av en lokalgata så ska Trollhättan Energi passa på att byta vatten- och avloppsledningar på delar av sträckan. Mer information om detta projekt kommer senare.
Senast granskad 2023-02-16 av KLALIW