en grupp människor sitter i ett konferenslandskap

Nu lanserar vi Opportunity Day Trollhättan

Nu startar Opportunity Day Trollhättan! Vårt mål är att inspirera och underlätta för arbetsgivare att rekrytera med större mångfald och samtidigt bygga mer inkluderande organisationer. Det är bra för både företag och för Trollhättan!

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Opportunity Day är en arbetsmodell som inriktar sig på inkluderande rekrytering och att matcha jobbsökandes kompetenser med arbetsgivares behov. Syftet är att förbättra tillgången på kompetens och matchningen på arbetsmarknaden genom specifika åtgärder riktade mot både arbetsgivare och arbetssökande. 

-Med Opportunity Day som partner kan vi skapa fler möten och arenor där arbetssökande och arbetsgivare träffas. Det är ju först när människor möts och kommunicerar som vi på riktigt kan börja överbrygga klyftorna mellan all den kompetens som finns hos arbetssökande, och den efterfrågan och det behov våra arbetsgivare har, säger Said Niklund, Stadsdirektör, Trollhättan Stad.

Frukostmöten workshops och matchningsevent 

I konceptet ingår frukostmöten, workshops och matchningsevent där både jobbsökande och arbetsgivare bjuds in att delta. Det handlar både om kompetensutveckling och kunskapsbyggande och om att helt enkelt skapa arenor där arbetsgivare och jobbsökande kan träffas. 

www.opportunityday.se/trollhattan  kan du läsa mer om kommande events och anmäla dig till både workshops, nyhetsbrev och frukostmöten!

Du som arbetsgivare kan anmäla dig till frukostmöte 5 juni här! 

Sedan 2016 har Opportunity Day skapat arenor där arbetsgivare och jobbsökande möts. Genom plattformen ges arbetsgivare kunskap, strategier och konkreta tips för att bygga mer inkluderande organisationer. Opportunity Day bistår med nätverk och kontakter för att komma vidare i arbetet med en inkludering och mångfald i rekryteringsprocessen.

Varför Opportunity Day Trollhättan?

Trollhättan är en stolt stad med ambitioner. Här finns 26 000 arbetstillfällen och 4700 arbetsställen. I Trollhättan ska alla kunna leva ett bra liv. Välja yrke och få möjlighet att förverkliga sina drömmar. För att bredda insatserna i Trollhättan utöver det som görs idag, förbättra kompetensförsörjningen och matchningen på arbetsmarknaden genom riktade insatser mot arbetsgivare har Trollhättan Stad valt att arrangera Opportunity Day Trollhättan.

Opportunity Day är partipolitiskt och religiöst obunden organisation som samlar näringsliv, offentlig sektor, civilsamhället och akademi. Opportunity Day arbetar sedan 2016 för en mer inkluderande arbetsmarknad genom att inspirera arbetsgivare att göra bra val och utmana invanda beteenden vid rekrytering.

Senast granskad 2024-05-02 av ANDGLE