Nu förenklar vi ansökan om försörjningsstöd

Från och med 1 maj så räcker det att du som söker försörjningsstöd fyller i alla uppgifter i din ansökan. Du behöver inte skicka med kvitton, kontoutdrag och kopior på fakturor varje månad. Vi kommer i stället att göra stickprovskontroller.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Du behöver bara redovisa kvitton mm vid en stickprovskontroll
Det nya sättet att arbeta bygger på tillit. Vid en stickprovskontroll har du blivit slumpmässigt utvald att lämna in underlag för alla inkomster och utgifter från den senaste månaden. Utifrån att stickproven är slumpmässiga kan det ske vid flera tillfällen ett antal månader i rad, eller i perioder inte alls.

Ansök gärna digitalt på ”Mina sidor”
En digital ansökan ger automatiskt tid över för dig. I stället för att administrera och kontrollera ansökningar kan vi boka fler personliga möten samt ge stöd för att hitta lösningar som långsiktigt möjliggör egen försörjning för dig.  

Vår tillitsbaserade handläggning är ett led i ett större förbättringsarbete där Trollhättans Stad arbetar för att automatisera processen för ansökan om försörjningsstöd.

Senast granskad 2023-04-26 av REBLJU