fem personer sitter och pratar runt ett bord Paneldiskussion under första frukostmötet i Opportunity Community. Från vänster: Helena Lindahl, Opportunity Day, Cecilia Hellner, vd Nolato Cerbo AB, Mohamad Ali Abdallah, apotekschef Doz apotek, Urban Björn, föreläsare/författare Business as Equals och Senaj Cerkezi, enheteschef Trollhättans stad.

Nu är vi igång med Opportunity Community Trollhättan

Idag markerades starten för Opportunity Community i Trollhättan, ett initiativ som samlar näringsliv, kommun och myndigheter för att möta framtidens arbetsmarknadsutmaningar. Målet är att öka kunskapen och medvetenheten kring inkludering och mångfald på arbetsmarknaden.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

- Vi står inför stora utmaningar med en ökande andel äldre och färre i arbetsför ålder. För att klara det måste vi utnyttja teknikutveckling, digitalisering och automatisering, men även alla resurser som finns i form av människor som idag står utanför arbetsmarknaden. Därför är det roligt att vara här idag i uppstarten av Opportunity Community Trollhättan, säger Peter Eriksson, kommunstyrelsens ordförande.

En man står och talar på en scen

Över 70 representanter från lokala företag, organisationer och myndigheter samlades i Folkets hus på ett frukostmöte för att lyssna på föreläsare och paneldiskussioner om inkludering och mångfald utifrån ett arbetsgivarperspektiv.

- Det handlar om att inspirera och underlätta för företag att göra bra val. Att underlätta för rekryteringen av personer med annan etnisk bakgrund handlar inte om välgörenhet. Tvärtom. Vi tappar oändligt mycket resurser på att en stor grupp står utanför arbetsmarknaden. Vi vill uppmärksamma arbetsgivarna på kompetens som 'är annorlunda paketerad' än de CV:n man normalt sett tittar på, det tjänar alla på," säger Helena Lindahl, initiativtagare till Opportunity Day.

Rudolf Antoni, regionchef för Svenskt Näringsliv, lyfte fram vikten av att inte missa den kompetens som finns tillgänglig.

En man står och talar på scen

- Om det lokala näringslivet kan anställa tio ytterligare personer genererar det skatteintäkter som motsvarar kostnaden för en förskoleklass eller sex undersköterskor. Det spelar roll för helheten att det går bra för näringslivet, och vi har inte råd att missa resurser i form av outnyttjad kompetens och arbetskraft," sade Rudolf Antoni.

Urban Björn, föreläsare, författare och ekonom med många års erfarenhet som chef inom finanssektorn och HR, var tydlig i sitt budskap till chefer och ledare.

- Ansvaret och drivet att jobba med mångfald och inkludering måste finnas hos er chefer och ledare. Det kan inte bara vara en fråga för HR-avdelningen, då kommer man aldrig att lyckas. Det krävs inte så mycket, det handlar om att börja göra saker. Som chef och ledare har man ett större ansvar, och man kan göra saker själv, det måste inte vara hela företaget," menade Urban Björn.

Senaj Cerkezi, enhetschef på OF, har konkreta erfarenheter av mångfaldens betydelse för arbetsplatsen och menar att mångfald skapar både kreativitet och innovation.

- Vi har inte råd att säga nej till personer som har viljan att göra skillnad genom att arbeta hos oss. Vi kan alltid hitta vägar att kompetensutveckla personer om det behövs, men viljan att göra skillnad kan vi inte säga nej till," sade Cerkezi.

Läs mer och delta i Opportunity Community

 

Läs mer om Trollhättans stads arbete med Opportunity Day på www.opportunityday.se/trollhattan där du också hittar fler seminarier och events under hösten!

Relaterad information

Om Opportunity Day och Opportunity Community

Opportunity Community är en del av Trollhättans stads samarbete med Opportunity Day. Initiativet har målet att minska trösklarna in på arbetsmarknaden för utrikesfödda genom att öka kunskapen och medvetenheten bland privata och offentliga arbetsgivare.

Senast granskad 2024-06-07 av KLALIW