De 10 nyexaminerade språkombuden inom omsorgen i Trollhättan. De 10 nyexaminerade språkombuden inom omsorgen i Trollhättan.

Nu är vi 15 utbildade språkombud inom omsorgen

Inom omsorgen utbildar vi språkombud för att förbättra svenskan hos alla medarbetare samt skapa en gemensam grund för begrepp och förståelse. I december examinerade vi 10 nya språkombud.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

De språkliga utmaningarna på våra arbetsplatser handlar inte bara om det talade språket utan även om den ”tysta” inlärda kulturen som många läser in mellan raderna. Vi kan förebygga många missförstånd om vi arbetar i förebyggande syfte med gemensamma reflektioner.  

- Språkombuden hjälper oss att prata och skriva begripligt så att alla förstår. Det kan till exempel handla om att medverka vid ett möte och ställa förtydligande frågor som förenklar det vi säger, säger Johanna Kron som är enhetschef.

11 december examinerades flera nya språkombud. Utbildningen pågår i en termin som består av en skoldag per månaden kompletterat med en mängd uppdrag. Det är Vård och omsorgscollege som har tagit fram utbildningen som numer genomförs av språkombudsutbildare på Kunskapsförbundet Väst. 

Utbildningen består av momenten:

  • Språkförståelse
  • Lyssna och förstå
  • Reflekterande arbetssätt
  • Språkstimulerande övningar

Kursen avslutas med att deltagarna i samråd med sin chef skriver en handlingsplan för sitt uppdrag och hur de praktiskt ska planera att arbeta språkstödjande i sin vardag.

Senast granskad 2023-12-14 av KLALIW