Rektor Malin Björnman klipper band med ett av barnen på förskolan

Nu är Nyckelpigans förskola invigd

Hej då Myrtuvan, hej Nyckelpigan! Efter några månader i sina nya lokaler på Sylteskolan invigdes Nyckelpigans förskola med tal, bandklippning, barnsång och tårta den 14 november.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Mörka moln och kalla vindar stoppade inte glada barn, medarbetare och besökare, som alla tog plats på förskolegården utanför Nyckelpigans förskola. Utbildningsnämndens ordförande Marie-Louise Coon (M) lämnade över gåvan från förvaltning och nämnd: 17 barnböcker.

– Visste ni att nyckelpigan symboliserar barnets livsgnista, kunskap och lärande? Det passar bra här på Nyckelpigans förskola, sa hon i sitt invigningstal.

"Vi jobbar mycket med läsning, så den här presenten passade bra!", säger Malin Björkman, rektor.

Nära till lek, natur och kultur

På Nyckelpigans förskola, som stod klar i augusti efter ungefär ett års ombyggnationer på Sylteskolan, är 69 barn fördelade på fyra avdelningar. Här finns gott om plats för kreativt skapande, så som en ateljé och en scen. Varje vecka gör förskolan utflykter till närliggande lekplatser, skogsområden och Sylte bibliotek.

Utomhus har en helt ny förskolegård byggt upp. Vad som är bäst?

– Cykla! ropar femåringarna i kör.

Första mötet med svenska språket

Bland barnen på förskolan är 14 språkgrupper representerade och svenska är sällan modersmålet, vilket ställer särskilda krav på förskolelärare och barnskötare. Överallt finns bildstöd, både på väggar och i nyckelringar som pedagogerna alltid bär med sig.

– Vår förskola är ofta det första mötet med svenska språket, ibland kanske det enda. Därför fokuserar vi mycket på samtal, läsning och ordförståelse, säger Josefine Scherdin Wennergren, förskolelärare på Nyckelpigans förskola.

Josefine och pojke

Josefine Scherdin Wennergren jobbar med de yngre barnen på förskolan.

”Trygga och lekstarka från start”

Medarbetarna är ett tajt sammansvetsat gäng, som alla arbetade på Myrtuvans förskola förut.

– Vi känner varandra väl, vill åt samma håll och har samma bild av hur vi vill arbeta, säger Anna Maj, förskolelärare och specialpedagog på Nyckelpigans förskola.

Att arbetsgruppen var etablerad sedan tidigare, att lokalerna låg ett stenkast från de tidigare och att medarbetarna fick möjlighet att besöka deras kommande arbetsplats redan innan inflytt är alla framgångsfaktorer bakom den smidiga övergången till den nya förskolan.

– Det har gått otroligt bra, barnen har känts trygga och lekstarka från start, säger rektor Malin Björkman.

En drivkraft att bygga upp något nytt

Planen var från början att bygga en ny förskolebyggnad, som skulle ersätta mögelskadade Myrtuvans förskola, men när lokaler blev lediga på nybyggda Sylteskolan byggdes dessa i stället om till förskola.

– Det är inte optimalt men vi har tillsammans med Serneke, vår byggentreprenör, gjort vad vi har kunnat för att göra lokalerna så förskoleanpassade som möjligt, säger Malin Björkman.

Nu ligger fokus på att bygga strukturer och processer som passar i det nya lokalerna, något både Anna Maj och Josefine Scherdin Wennergren tycker är utvecklande.

– Det blir till en drivkraft, att vara med från start och bygga upp något nytt. Vi kan verkligen påverka våra arbetssätt, säger Josefine Scherdin Wennergren.

 

Anna Maj och Tatiana, hennes förskolelärare.

Senast granskad 2023-11-16 av KLALIW