Christina Söderberg från Brå gör genomgång för medarbetare i Trollhättans Stad, högskolan och Polisen.

Nästa steg i samarbetet med Brå

Nu har det konkreta arbetet inletts tillsammans med Brottsförebyggande rådet (Brå). ”Unga som rekryteras till organiserad kriminalitet” är ett av de utpekade fokusområdena där Brå medverkar och ska bidra med viktig kunskap och erfarenhet. – Trollhättan ligger långt framme och mycket är redan på plats. Nu gäller det bara att få ihop det där sista och få verkstad i det, säger Christina Söderberg, Brå.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättan är en av fem utvalda kommuner i landet som under ett års tid får utökat stöd av Brå utifrån att man har ett utsatt område i kommunen, samt att det finns ett brottsförebyggande arbete på plats. I början av februari presenterades avtalsförklaringen mellan Brå och Trollhättans Stad, vilket består av sex fokusområden.

”känns lite som en nystart”

Det arbetet är nu igång. Christina Söderberg, Brå, har redan haft en digital träff med styrgruppen för social brottsprevention i Trollhättan – och den 27 februari träffades de fysiskt i stadshuset för att arbeta vidare med fokusområdet ”Unga som rekryteras till organiserad kriminalitet”.

I Trollhättan pågår ett brottsförebyggande arbete inom fokusområdet, men det finns ett behov av att hitta formerna för en tidig samverkan inom hela organisationen när det gäller unga och brottslighet, och där är förhoppningen att Brå kan bidra med kunskap och erfarenhet.

–  Det finns en grundförutsättning att alla verkar vara överens om att det behövs någonting, ett litet omtag och kanske hjälp med strukturen. Sedan finns det en god grund i att det finns ett samverkansforum på styrgruppsnivå. Det gäller att få förankring uppåt och få igång fotarbetet, säger Christina Söderberg, Brå.

– En viktig del handlar om praktisk, konkret samverkan. Mycket genomförs redan idag som är kopplat till färdplan för social hållbarhet, men det finns också en okunskap ute i organisationen om vilket stöd som faktiskt finns, så jag tänker att det också är en del i det, att oavsett om man arbetar inom skolan, kultur och fritid eller socialtjänsten så ska man känna till att det finns ett stöd och ha kunskap om vem man ska vända sig till  – det blir jätteviktigt, och känns lite som en nystart, säger Christina Malmsten, verksamhetschef inom socialtjänsten i Trollhättans Stad.

Lokala förutsättningar viktigt

En av flera insatser som genomförts i Trollhättan är TUTI-projektet (Tidig Upptäckt Tidig Insats) som handlar om att agera snabbt och sätta in insatser för ungdomar som annars riskerar att hamna i kriminalitet. Utgångspunkten för Brås stöd till kommunerna är att se till de lokala förutsättningarna för att de ska kunna erbjuda ett så anpassat stöd som möjligt, därför är exempelvis TUTI värdefullt.

– Jag har tagit del av TUTI-projektet och läst rapporten. Det känns väldigt spännande, och jag tror att det lägger en bra grund för att gå vidare och strukturera upp arbetet ytterligare, det underlättar så mycket för det arbete som komma skall, säger Christina Söderberg.

Fakta: De 6 fokusområdena

  • Unga som rekryteras till organiserad kriminalitet
  • Individer som vill lämna kriminalitet
  • Parallella samhällsstrukturer
  • Situationellt och platsbaserat brottsförebyggande arbete
  • Våldsbejakande extremism
  • Välfärdsbrottslighet
Senast granskad 2023-03-10 av KLALIW