Polis i uniform och kvinna i civila kläder står vid en pulpit Johan Lindén, kommunpolis i Trollhättan, och Katarina Nyman, brottsförebyggande strateg Trollhättans Stad.

Näringsliv, kommun och Polis leder vägen i företagssamverkan mot brott

Nu startar företag och näringsidkare runt Kungsgatan i centrala Trollhättan en brottsförebyggande och trygghetsskapande företagssamverkan. Det är första gången i Sverige som det sker i den här omfattningen, och det är Trollhättans Stad tillsammans med polisen som möjliggjort projektet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Genom dialog med företagare, näringsidkare och fastighetsägare verksamma på Kungsgatan i centrala Trollhättan har nu ett pilotprojekt som är unikt i Sverige startat. Det handlar om samverkan mellan företag, polis och kommun för ökad trygghet och minskad brottslighet .

Det unika med projektet i Trollhättan är att företagen själva tar ett stort gemensamt ansvar för att nätverka och samverka kring lägesbild, information, kommunikation, men också gemensamma åtgärder.

Planering och förberedelser inför uppstarten har pågått under lång tid och har skett i samverkan med det lokala näringslivet och branschorganisationer. Katarina Nyman, brottsförebyggande strateg på Trollhättans Stad, är den som i höstas bjöd in till uppstartsmöte i samverkan med polisen

- Vi och polisen har tillsammans med företagen gjort trygghetsronder längs Kungsgatan och gemensamt tittat på vilka åtgärder som är möjliga att göra, där både Trollhättans stad och privata aktörer har ansvar för genomförande av åtgärderna. Framöver kommer vi tillsammans att jobba med kartläggning och lägesbilder av upplevda problem och otrygghet, säger Katarina Nyman och berättar att nästa steg nu startar, där företagarna själva tar ett större ansvar för samverkan och där kommunen blir en samarbetspart, men inte leder eller driver själva arbetet.

- Från Trollhättans Stads håll gör vi olika insatser för ökad trygghet, bland annat i de fysiska miljöerna som kameror och belysning, men även mer strategiska åtgärder. Det finns också mycket som företagen själva kan göra, och tillsammans blir de en stark positiv kraft, säger hon.

Johan Lindén är kommunpolis i Trollhättan, och tror på positiva effekter av företagssamverkan.

-Vi vet av erfarenhet att det ger stora positiva effekter när civilsamhället och myndigheterna samverkar, och vi har sett det tidigare i till exempel grannsamverkan. Vi från polisen finns på plats i området och gör många insatser, men när vi kopplar på ett systematiskt brottsförebyggande arbete som företagen själva äger och kan driva, då tror jag att de hittar flera sätt att minska brottsligheten och öka tryggheten i hela området, säger han.

Företagssamverkan kommer i ett första steg att startas upp på norra Kungsgatan och på Stallbacka-området. Efter utvärdering av arbetssätt, metoder och effekter kan det vara aktuellt att starta upp på fler platser.

 

Senast granskad 2024-02-22 av KLALIW