Rektor klipper band Även om eleverna på Björndalsskolan hade hunnit använda multisportarenan några gånger bröt ändå ett förväntansfullt jubel ut när det var dags för rektor Petra Dahllöf att klippa det traditionsenliga bandet.

Multisportarena ska förgylla Björndalen

Vad är det som är stort, blått och har mål för både basket, innebandy och fotboll? Björndalsskolans nya multisportarena! Stämningen var på topp när rektor Petra Dahllöf äntligen kunde inviga skolgårdens nya juvel.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Förslaget om en multisportarena, som är en inhägnad idrottsplan med möjlighet att spela flera olika bollsporter, kom från eleverna för två år sedan. Alla klassråd hade fått i uppgift att komma med förslag på hur skolgården kunde utvecklas.

– Grusplanen, där multisportarenan står idag, var gammal och eftersatt och det kändes bra att nyttja ytan bättre. Att vi kunde behålla pulkabacken bakom planen var ett extra plus! säger Petra Dahllöf.

Klassjoggen och invigning på samma gång

Multisportarenan samfinansieras av Utbildningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen och ska kunna användas både under skoltid, av fritids och av privatpersoner kvällar och helger. Den monterades redan hösten 2023 men eftersom konstgräset krävde snöfritt väder har invigningen väntat. Men den 29 maj var det dags!

– Vi valde att slå ihop invigningen med klassjoggen, som vi för första gången anordnar på skolområdet i stället för vid Knorren, säger Petra Dahllöf.

Uppvärmning_750x514.jpg

Stormade planen i eufori

Eleverna sprudlar av energi och Petra Dahllöfs invigningstal avbryts av entusiastiska applåder flera gånger. Efter den traditionsenliga bandklippningen springer skolans elever – förskoleklass upp till årskurs 3 – in på planen skrattandes och ropandes. Under idrottslärare Maria Sandbloms ledning hoppar, studsar och dansar eleverna sig ännu varmare till flera populära låtar innan det är dags för klassjoggens startskott.

Rektor Petra Dahllöf tittar nöjt ut över elevskaran.

– De är glada! Det känns fantastiskt att vi har kunnat bygga arenan på deras initiativ.

Elever som springer_750x500.jpg

Senast granskad 2024-06-03 av HANSJO