Cecilia Gustafsson ordförande arbetsmarknads- och socialnämnden, Peter Eriksson kommunstyrelsens ordförande och Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister.

Ministerbesök i Trollhättan

I veckan besökte socialtjänstministern Trollhättan. Camilla Waltersson Grönvall tog del av Trollhättans Stads arbete med myndighetsutövning, familjehemsvård, våld i nära relation, olika insatser samt utmaningar och framgångsfaktorer inom socialtjänsten.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

- Besöket i Trollhättan är en del av min Sverigeturné. För mig är det viktigt att träffa kommuner och olika organisationer för att ta del av styrkor och utmaningar i arbetet. Fokus i kommunerna är brottsförebyggande arbete och arbetet för att motverka att barn far illa. Alla barn har rätt till en trygg och ljus framtid och regeringen sätter alltid barnen i första rum, säger Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister.

Som så många andra kommuner slår Trollhättan nya dystra rekord varje år gällande inkomna orosanmälningar på barn från 0-18 år. Våld är en destruktiv tråd genom majoriteten av alla anmälningar. I många år har placeringsorsaken på HVB (hem för vård eller boende) och SiS (särskilda ungdomshem) främst handlat om kriminalitet och missbruk hos pojkar mellan 16-18 år. Nu går trenden mot att fler flickor och att många fler yngre barn behöver de mest intensiva insatserna. Det handlar ofta om socialt nedbrytande och extremt utåtagerande beteende. Dessutom är ärendena mycket ofta kopplade till våld i nära relation.

I Trollhättan är förskola och skola väldigt bra på att uppmärksamma när barn är i behov av stöd och hjälp.

- När Socialtjänsten kontaktas kan vi hjälpa barnen och deras familjer tidigt och det är vår högsta ambition att barnen ska få hjälp i sin hemmiljö så att de inte ska behövas ryckas upp från sitt nätverk och förlora kontakten med familj, släkt, vänner, skola och fritidsaktiviteter, säger Malin Hedelin som är områdeschef för familjestöd.

Socialtjänstministern hade många frågor kring Trollhättans framgångsrika arbete med Barnahusets insatsmodell, barnsamtal, umgängessamordnare, familjeteam, samverkan med skola, MBU, det strukturerade arbetet med Socialstyrelsens kunskapsstöd samt introduktion av nyanställda.

Socialtjänstministern diskuterade också flera utmaningar med familjestöds chefer. Bland annat nytt lagförslag, familjehem, efterfrågan på digitala lösningar där placerade barn kan ha bankkort eller swish utan att involvera vårdnadshavare, barn som hamnar utanför tand-, hälso- och sjukvård samt umgängesrätt som ibland utsätter barn för orimliga situationer och risker.  

Camilla Waltersson Grönvall som själv arbetat många år som både lärare och rektor på Sjuntorpsskolan berättar att hon tycker att det är spännande att få komma till Trollhättan i sin nya roll som socialtjänstminister.

- Det är glädjande att konstatera att det finns så mycket bra som redan fungerar här i Trollhättan, säger Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister.

Senast granskad 2023-03-10 av KLALIW