Mini-Maria Norra – Nya mottagningar för unga med riskbruk, skadligt bruk och beroende

Ungdomar i norra delarna av Västra Götaland som har risk för ett skadligt bruk och/eller beroende av alkohol, droger eller spel om pengar kommer från och med april 2023 att kunna få hjälp på en ny öppenvårdsmottagning. Mottagningen heter Mini-Maria och modellen finns sedan tidigare i andra delar av regionen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Mini-Maria Norra kommer att ha två huvudmottagningar, en i Uddevalla och en i Trollhättan, med närmottagningar i Vänersborg, Lysekil, Orust, Sotenäs, Tanum, Strömstad, Färgelanda, Dals-Ed, Bengtsfors och Mellerud. På Mini-Maria kommer socionomer, sjuksköterskor, psykolog och läkare arbeta tillsammans i syfte att stötta unga och deras närstående i frågor som rör riskbruk, skadligt bruk och beroende.

Verksamheten drivs gemensamt av Regionhälsan och ovan nämnda kommuner. Mottagningen vänder sig till ungdomar upp till 21 år samt deras närstående. En central utgångpunkt på mottagningen är att stödet och behandlingen ska involvera både ungdomen och hens familj med syfte att leda till en förändring som håller över tid .

- Det känns som vi fått ett viktigt uppdrag att starta dessa mottagningar och möta ungdomar med riskbruk, skadligt bruk och beroende samt deras närstående och att vi gör detta gemensamt alla kommuner och regionen ihop,  säger Ellinor Ekensskär, enhetschef Uddevalla kommun och Henric Bergqvist, enhetschef Trollhättans stad.

Stödet är kostnadsfritt och ungdomarna och deras närstående kan ta direktkontakt med mottagningen – det krävs ingen remiss eller biståndsbedömning. Mini-Maria kommer att erbjuda information, medicinsk och psykologisk behandling vilket sker genom bland annat rådgivning och samtal som utgår ifrån den unges behov. Mottagningen kan även erbjuda konsultativa insatser till samverkansparter och vårdgrannar inom kommun och region som efterfrågar detta.

- Sedan tidigare finns mottagningar runt om i Sverige och Göteborg har varit den mottagning som funnits längst inom Västra Götaland. Nu sedan 2021 har fler Mini-Maria mottagningar startat inom Västra Götaland och nu är det vår tur i norr att öppna och bjuda in ungdomar och närstående till våra mottagningar vilket vi ser fram emot, säger Ingela Martinsson, enhetschef Västra Götalandsregionen.

20 april startar Mini Maria upp mottagningar i Trollhättan och Uddevalla.

Kontaktpersoner:

Ingela Martinsson, ingela.k.martinsson@vgregion.se

Ellinor Ekensskär, ellinor.ekensskar@uddevalla.se

Henric Bergqvist, henric.bergqvist@trollhattan.se

Senast granskad 2023-03-29 av REBLJU