Internationella dagen för mänskliga rättigheter

Den 10 december 2023 markerar 75-årsjubileet av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Det är en dag då alla människors rätt till liv, frihet, jämlikhet och rättvisa uppmärksammas.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Idag tänker vi på de värderingar som förenar oss människor över hela världen. Mänskliga rättigheter är hörnstenen i vårt arbete för en rättvis och fredlig värld. Vi ser på den pågående konflikten i Gaza med djup oro. Människor lider, och som så ofta i krig är det barnen som drabbas hårdast.

Konflikten berör också oss här i Trollhättan där många av våra invånare drabbas. Barn och ungdomar i våra skolor och förskolor har förlorat nära och kära, medarbetare i vår organisation lever i sorg efter förlorade anhöriga och i oro över familjemedlemmar som saknas. Trollhättans stad som organisation ser nu över vad vi kan göra för att erbjuda stöd till dem som behöver det.

Peter Eriksson, kommunstyrelsens ordförande. 
Monica Hanson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. 
Sofia Lindholm, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. 

Senast granskad 2023-12-10 av KLALIW