Två undersköterskor med utbildningsdocka. Undersköterskorna Ena Zulkic och Pauna Baclea demonstrerar hur ett utbildningspass kan se ut med dockan Maj-Björn.

Lyckad rekrytering och utbildning av sommarvikarier

Omsorgsförvaltningen i Trollhättan fick i år in cirka 1600 ansökningar. Efter en metodisk process av intervjuer, tester, introduktion och utbildning anställde vi drygt 700 tim- och sommarvikarier. Hur lyckades vi med det?

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

- Vi har skruvat i hela introduktion- och anställningsprocessen. Bemanningen, processteamet och alla medarbetare som ansvarat för utbildning av nyanställda har gjort ett fantastiskt jobb, säger Jane Johansson som är förvaltningschef.

Det är inte bara en utmaning att få in tillräckligt många ansökningar. För att få jobb inom omsorgen behöver du klara flera olika kvalitetskrav.

Maria Gällnäs, från enheten för personalförsörjning och bemanning, berättar att de numer tar ett helhetsgrepp i hela introduktion- och anställningsprocessen. När en ansökan kommer in görs ett urval genom intervjuer och referenstagning. Sedan får den som söker gå igenom två steg av förberedande introduktion och tester som handlar om grundläggande teori samt arbeta säkert med läkemedel.

Om den sökande blir godkänd så blir nästa steg att erbjudas praktisk utbildning av sjuksköterskor och undersköterskor kring omvårdnad i utbildningslokal. Vilket handlar om hjälp i det dagliga livet som att äta, borsta tänder mm. Del två i metodutbildningen håller verksamhets-, stöd- och boendestödspedagoger i. Den delen är mer teoretisk kring förhållningssätt, bemötande och kommunikation.

Verksamhetspedagogerna Micaela Backström och Carolina Wallberg visar den utbildningsdel som pedagogerna tagit fram tillsammans.

Slutligen skickar bemanningen förslag på vikarier till chefer inom olika verksamheter. Väl på plats följer en bredvidgång och introduktion på arbetsplatsen tillsammans med mentor, eventuell delegationsutbildning och uppföljning av checklista.

- Det kan låta som en tuff process men våra utvärderingar visar att medarbetarna nu känner sig tryggare med de nyanställda. De som anställs upplever också att de erbjuds professionellt bemötande och goda förutsättningar att klara ett omsorgsjobb, säger Claes Ottosson som är processledare.

- Det är fantastiskt roligt att se att vårt arbete med ständiga förbättringar visar så fina resultat och det bästa av allt är att vi kan erbjuda högre kvalitet och ett bättre bemötande av de vi är till för, säger Senaj Cerkezi som är enhetschef inom äldreomsorgen.

Astrid Forsman som är enhetschef inom LSS-boenden berättar att hon har tagit emot åtta fantastiska sommarvikarier i år. De är antagligen Trollhättans bästa!

Senast granskad 2023-06-29 av KLALIW