Porträttbild fyra personer Från vänster: Sofia Lindholm, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, Sten Tolgfors , landshövding Västra Götalands län, Peter Eriksson, kommunstyrelsens ordförande, Said Niklund, stadsdirektör.

Landshövdingen besökte Trollhättan

Landshövdingen i Västra Götalands län, Sten Tolgfors, besökte Trollhättans Stad för att föra dialog kring regionala utvecklingsfrågor, som exempelvis behov av framtida investeringar inom infrastruktur, men också säkerhetsfrågor och civil beredskap.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Från Trollhättans Stads sida deltog bland andra Kommunstyrelsens ordförande Peter Eriksson, Sofia Lindholm, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, och stadsdirektör Said Niklund. 

Några av de frågor som diskuterades var regional utveckling och betydelsen av infrastruktur, vikten av att stärka civilt försvar och hur Trollhättans Stad kan samarbeta med Länsstyrelsen för att uppnå detta.

- Vi har haft ett bra möte och det känns bra att vi har en landshövding som är optimistisk och brinner för utveckling av Västra Götalands län. Vi förde samtal om länets möjligheter och utmaningar och de krav på samarbete och samordning som krävs för att möta de stora frågorna som elektrifiering, infrastruktur och vårt gemensamma ansvar för att upprätthålla en god civil beredskap, säger stadsdirektör Said Niklund. 

Senast granskad 2023-11-28 av KLALIW