Kvinnojouren Duvan har 40 års jubileum

Trollhättans Stad och Kvinnojouren Duvan har länge samverkat kring frågor om våld i nära relation. Lördag 22 april har Kvinnojouren 40 års jubileum.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

- Vi är jätteglada över att Trollhättans Stad är med och bidrar till Kvinnojourens jubileum. De har med ett fantastiskt engagemang höjt kvaliteten i vårt skyddade boende så att våldsutsatta kvinnor kan leva ett liv fritt från våld, säger Gerd Eriksson Holmgren som är enhetschef inom familjestöd.

På 40 års jubileet medverkar polisen och författaren Simon Häggström samt Sara de Blanche som är samordnare på enheten mot våld i nära relationer.

I föreläsningen ”De glömdas röster” belyser Sara våldsutsatthet utifrån olika aspekter, så som hedersrelaterat våld, våld mot äldre och våld ur ett barns perspektiv. Sara kommer genom sina berättelser att ge en röst till några av de människor som annars sällan får chansen att höras – de många kvinnor och barn som tvingas leva gömda i dagens Sverige.

Kvinnojouren Duvan finns representerade i Trollhättans Stads kvinnofridsgrupp.

En relation på ömsesidig respekt. Ett liv fritt från våld. Vi hjälper dig dit! Ring 0520-49 54 00.

Mer information om Kvinnojouren Duvans 40 års jubileum

Läs mer om Våld i nära relation

Läs mer om Trollhättans kvinnofridsgrupp

Senast granskad 2023-04-21 av REBLJU