Annika Bergman och Håkan Nunstedt från Högskolan samt Johanna Arvidsson Trollhättans stad (mitten).

Kraftsamling och kompetenslyft gällande psykisk ohälsa i Trollhättan

Nu finns den digitala utbildningen om psykisk ohälsa tillgänglig för all omsorgspersonal i Trollhättans stad. Utbildningen syftar till att höja vår kompetens gällande människors psykiska ohälsa så att vi kan bemöta och hjälpa dem på ett bättre sätt.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Utbildningen är indelad i fyra filmatiserade föreläsningar som alla utgår ifrån olika teman med efterföljande tillämpningsuppgifter kopplat till det arbetsintegrerade lärandet (AIL).

- Psykisk ohälsa är en av våra stora folksjukdomar. Vi vill skapa rätt förutsättningar och möjligheter för vår personal att kunna identifiera och bemöta den psykiska ohälsan som de möter i sin verksamhet, säger Johanna Arvidsson samordnare/projektledare för psykisk hälsa, omsorgsförvaltningen Trollhättans stad.

Den digitala utbildningen om psykisk ohälsa genomförs inom ramen för handlingsplan psykisk hälsa 2020-2022. Utbildningen har tagits fram i samverkan mellan omsorgsförvaltningens verksamheter och Högskolan Väst.

- Det känns mycket bra att vara med och bidra till en sådan genomgripande satsning som ska stärka personalen på Trollhättans Stad. Psykisk ohälsa är ett viktigt område där många behöver fylla på sin kompetens och här har vi tillsammans arbetat fram en insats som kommer att göra skillnad, säger Håkan Nunstedt, biträdande prefekt på Institutionen för hälsovetenskap på Högskolan Väst.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, slöt 2016 en överenskommelse om att stärka kommuner och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta för att minska den psykiska ohälsan.

Senast granskad 2024-01-18 av JENMAR