Deltagare, handledare och enhetschefer Medverkande och några deltagare i Jobbspåret Säbo. Snjezana Budes, Ahmed Y Mohammed, Jessika Barkman, Senaj Cerkezi, Randa Abullah Rahad, Fardowso Diriy Abdikader, Annica Durello, Rahma Hussein, Anna Hummerhielm, Lotta Löfberg, Linda Mattsson och Josette Haddad.

Jobbspåret inom särskilt boende för äldre skapar dubbel nytta

Omsorgen har alltid behov av fler medarbetare. Att ta hjälp av jobbspåret inom särskilt boende för äldre skapar dubbel nytta. Vi får rätt personer på rätt plats och hjälper människor till ett självständigt liv med egen försörjning.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Under våren har äldreomsorgen på Strömsviksvägen, Humlevägen och Lantmannavägen utfört en pilot av jobbspåret Säbo (särskilt boende för äldre).

- Vi har med stöd av Jobbcentrum tagit emot sex personer som stod långt från arbetsmarknaden och var mycket språksvaga, berättar Josette Haddad som är processledare på omsorgsförvaltningen.

Insatsen inleddes med att Jobbcentrum förberedde deltagarna med kunskaper för yrket, förväntningar, bemötande, kulturskillnader och andra utmaningar. Sedan förstärktes deras svenska kunskaper hos Dalslands Folkhögskola för att slutligen gå en utbildning till vårdbiträde i kombination med arbete inom omsorgen.

- Vi lät personerna testa olika arbetsuppgifter och arbetsplatser för att ta reda på var de fungerar bäst. Oftast blir våra deltagare mycket uppskattade av medarbetarna och de människorna som får hjälp, säger Snjezana Budes som är samordnare på Jobbcentrum.

Trollhättans Stad har i samverkan med Kunskapsförbundet Väst och Arbetsförmedlingen flera framgångsrika jobbspår. Samarbetet syftar till att hjälpa människor att bli självförsörjande och anställningsbara efter lång tid av försörjningsstöd och arbetslöshet. Jobbspåret inom omsorgen är relativt nytt och nu är förväntningen att fler jobbspår kan skapas inom omsorgsförvaltningen och också serviceförvaltningen.

Fem personer som genomförde jobbspåret, inom särskilt boende för äldre, fick anställning på omsorgsförvaltningen som serviceassistenter.

- Handledarna och enhetscheferna har gjort ett fantastiskt jobb som gjort detta möjlig. Det är oerhört viktigt för oss att hitta nya vägar och nya arbetssätt för att möta våra framtida utmaningar, säger Josette Haddad.

Läs mer om jobbspåren på trollhattan.se/jobbcentrum

Senast granskad 2023-08-28 av KLALIW