Jobbcentrum flyttar till Innovatumområdet

Just nu pågår febril aktivitet i Jobbcentrums lokaler på Verkmästarevägen vid Hojums återvinningscentral. Enhetschef Lejla Fatic och hennes medarbetare är i full färd med att förbereda och planera inför flytten till nya lokaler på Innovatumområdet. Någon gång innan jul går flyttlasset till Gula Villan på Åkerssjövägen, i Kraftstadens tidigare lokaler, granne med Innovatum Science Center.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Jobbcentrum är Trollhättans Stads verksamhet för att stötta arbetssökande personer över 25 år att komma vidare till arbete. Inom verksamheten finns en mängd olika stöd- och utbildningsåtgärder. Utifrån en kartläggning av individens behov och mål, sätts en plan där aktiviteterna kan vara både studier och praktik. Med nya lokaler kommer också nya möjligheter, menar enhetschef Lejla Fatic

-Vad är den största vinsten med att flytta?

- Den största vinsten för verksamheten är att vi får ändamålsenliga lokaler. De nya lokalerna är inbjudande och moderna vilket påverkar målgruppens första intryck av verksamheten. Ett gott första intryck påverkar inställningen till det fortsatta arbetet.

-På vilket sätt kan verksamheten utvecklas i och med flytten till Innovatumområdet?

- Innovatumområdet ger verksamheten nya förutsättningar till att hitta nya samverkanspartners inom nya branscher, bland de företag som finns i området. Nya potentiella samverkansytor med företagen som verkar i området kan vara arbetsträning, arbetspraktik eller jobbspår.

Det finns ännu inget exakt datum för när Jobbcentrum flyttar. Information om datum och eventuell övergångsperiod kommer att gå ut till Jobbcentrums deltagare i god tid innan flytten. 

Klicka här för en vägbeskrivning på Google Maps till Jobbcentrums nya lokaler!

Relaterad information

Läs mer om Jobbcentrum! 

Senast granskad 2023-11-09 av KLALIW