Skolskjuts i Åsakaområdet påverkas av snöovädret 15 januari

Måndagen den 15 januari ställdes all skolskjutstrafik till Åsaka skola och Lyrfågelskolan in till följd av det omfattande snöovädret. Efter snöröjningen går skolskjutsen hem som vanligt.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det gäller både den särskilda skoltrafiken och kollektivtrafiken.

Senast granskad 2024-01-19 av KLALIW