Gruppbild på personerna i föreningens styrelse

Historisk dag för Stallbacka och Trollhättan

Bildandet av BID Stallbacka gör denna dag historisk på många sätt. Ett startskott för att kraftsamla utveckling och attraktionskraft för detta historiskt viktiga område som vi hoppas ska leda till nya etableringar och investeringar, säger Robin Mashallah, näringslivsutvecklare på Trollhättans Stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Torsdagen den 16 november bildades BID Stallbacka som en ideell med syfte att skapa ett tryggt, säkert och attraktivt Stallbacka. Föreningen är öppen för verksamheter inom offentlig och privat sektor. På Stallbacka, som på många andra platser, finns inte vanan att arbeta tvärsektoriellt hos flertalet aktörer och intressenter och ekonomiska och personella resurser är begränsade. Det förstärker därför ytterligare behovet av koordinerade insatser mellan staden, fastighetsägare, företagare, myndigheter, föreningar och andra målgrupper. Något som ett BID möjliggör.

BID står för Business Improvement District och är en internationellt etablerad metod för samverkan mellan privat och offentlig sektor. Den tillämpas framgångsrikt vid utveckling av stadsdelar, samhällen och stadskärnor där parter från privat och offentlig sektor samverkar inom ett geografiskt definierat område.

- Nu drar vi igång arbetet på riktigt med att stärka varumärket för Stallbacka, energiförsörjningen, ordning och reda i den fysiska miljön samt andra viktiga frågor tillsammans med alla företag, fastighetsägare och andra aktörer som har ett intresse för den geografiska platsen, säger näringslivschef Helena Kortered.

- Den här dagen är känslan av ”trollhätteandan” lite extra stark. Nu ser vi fram emot att fortsätta stärka vår stad och området med all drivkraft som med detta organiseras i samverkan, kommenterar Peter Eriksson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Föreningens ändamål

Att förena privat och offentlig sektor avseende organisation, utveckling och främjande av området Stallbacka. En långsiktig BID (Business Improvement District) inspirerad samverkan ska bidra till att Stallbacka blir ett verksamhetsområde som hänger samman som en helhet, där äldre och nya delar stärker varandra, där människor, företag och idéer växer och utvecklas. Genom att lyfta unika platser, värden, skapa trygghet och engagemang ökar attraktiviteten och villigheten för nya företag att etablera sig, befintliga att växa med en ökad investeringsvilja, fler arbetstillfällen samt ökade fastighetsvärden som följd.

Relaterad information

Föreningens finansiering

Föreningens löpande verksamhet är tänkt att finansieras genom serviceavgifter enligt finansieringsmodell ”en tredjedel var” - fastighetsägare, företagare och Trollhättans Stad. Trollhättans Stad har beviljat BID Stallbacka 500.000:-/år i tre år från och med 2023. Medlemmar kommer att värvas som bland annat bidrar till föreningen genom serviceavgifter.

Senast granskad 2023-11-30 av KLALIW