Fem personer står utomhus. En håller i ett diplom.

Hemtjänsten Källstorp Årets Verksamhetsutvecklare

Under omsorgsnämnden den 14 december tilldelades Hemtjänsten Källstorp utmärkelsen ”Årets Verksamhetsutvecklare".

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Sedan förra årets brukarråd och brukarundersökning har hemtjänsten Källstorp arbetat aktivt och systematiskt med olika förbättringsområden som ökat kvalitén för brukarna. För detta arbeta har verksamheten belönats med omsorgsnämndens pris "Årets Verksamhetsutvecklare 2023".
– Det är med stor ära vi på Källstorp hemtjänst tar emot priset som Årets Verksamhetsutvecklare! Under året har vi jobbat mycket med kvalitetsutveckling och målarbete utifrån ett brukarperspektiv. Nyckeln till vår framgång ligger i de ständiga förbättringar som återkommande lyfts i olika mötesforum, samt personalens engagemang och vilja att hjälpa de vi finns till för, säger Felicia Falberg Solvelius, enhetschef.

Motivering Årets Verksamhetsutvecklare 2023

Genom att aktivt och systematiskt arbeta med de förbättringsområden som framkom vid brukarråd och i brukarundersökningen 2022, har hemtjänsten på Källstorp förbättrat kvalitén för brukarna på ett imponerande sätt. En del i framgångsreceptet har varit att involvera alla berörda och göra dem delaktiga i arbetet. Eller som ni själva skriver i nomineringen: ”Nyckeln till framgång ligger i de ständiga förbättringar som återkommande lyfts i olika forum.” En enhällig jury har inget mer att tillägga än ett rungande BRA JOBBAT!

 
Tre personer står utomhus. En person håller i ett diplom och en i i en blomma.

Hedersomnämnande

För andra året i rad visar LSS-boendet på Humlevägen 38 att det har det systematiska förbättringsarbetet i sitt dna. Genom sitt gedigna arbetssätt har de bland annat genom inflytande och delaktighet, ökat tryggheten och förbättrat kommunikationsmöjligheterna för brukarna. Hatten av för ännu ett skolboksexempel på hur man kan arbete med verksamhetsutveckling.

Senast granskad 2023-12-15 av KLALIW