Mats Häggner vid sin blommande äng. Mats Häggner har satsat på blommande åkerkanter.

Hela Sverige Blommar i Gärdhem

Mats Häggner, lantbrukare i Gärdhem öster om Trollhättan, har i år satsat på blommande åkerkanter i projektet Hela Sverige Blommar. – Jag har sått en 2 meters remsa runt en av mina åkrar med blomfröer, istället för havre. Blomsterremsan är 2 500 meter lång, så totalt blir det 5000 kvadratmeter blommande åker. Jag hoppas det gör god nytta för våra pollinerande insekter. De är viktiga, vi behöver dem, säger Mats.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Hela Sverige Blommar är ett projekt som drivs av Hushållningssällskapet. De distribuerar fröer till lantbrukarna och ger rådgivning. Fröerna sponsras av olika sponsorer.

Genom att odla blommande fältkanter uppfyller man som lantbrukare villkoren för så kallade miljöytor samtidigt som man gör något bra för pollinerande insekter. Att avsätta en del av marken som miljöyta är en förutsättning för att få ut gårdsstöd i EU-medel.

Mycket nektar och pollen

Fröblandningen innehåller blommor med mycket nektar och pollen och som klarar åkermarkens höga näringsinnehåll.  Fröblandningen innehåller följande växter: Bovete, honungsört, vitklöver, rödklöver, käringtand, cikoria, gul sötväppling och kummin.

Växterna är fleråriga, så nästa år behöver Mats inte så nya växter utan han planerar att blomsterremsan ska finnas kvar även då. Det finns även en fröblandning med ettåriga blommor för den som önskar detta.

Läs mer om Hela Sverige blommar:
Hushållningssällskapet

Senast granskad 2023-11-09 av JOSÅKEBEN