Hållbar turismutveckling på bergen

Nytt aktiebolag bildas av samverkanskommunerna med målet om hållbar turismutveckling

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kommunstyrelsen har beslutat att ställa sig positiv till avtalssamverkan med Grästorp och Vänersborgs kommun gällande hållbar turismutveckling på Halle- och Hunneberg. De tre kommunerna har sedan många år tillbaka samverkat kring bergen Halle- och Hunneberg avseende turism- och besöksnäring.

Under år 2020 startade en förstudie för att identifiera förutsättningar för att i högre grad utveckla turism- och besöksverksamheten. Det har lett fram till ett beslut om bildandet av ett nytt aktiebolag helägt av Vänersborgs kommun.

Utgångspunkten är att kommunerna finansiellt går in i en ny organisation med samma medel och samma proportioner som idag läggs in från de olika kommunerna i Stiftelsen Bergagården och aktiebolaget Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum: Vänersborg 45 procent (765 000 kronor), Trollhättan 35 procent (595 000 kronor, Grästorp 20 procent (340 000 kronor).

Senast granskad 2023-05-12 av KLALIW