Exteriörbild, Trollhättan-Vänersborgs flygplats

Gemensam totalförsvarsövning på flygplatsen

I samband med den pågående militärövningen Aurora 23 kommer Trollhättans Stad och Vänersborgs kommun att genomföra en övning på Trollhättan-Vänersborgs flygplats. – Det är väldigt viktigt att vi får tillfälle att öva och se hur vi gemensamt kan ta oss an en kris – och hur vi tillsammans kan utveckla vår krisberedskap, säger Peter Eriksson (M) kommunstyrelsens ordförande i Trollhättan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

2019 träffades representanter för Trollhättans Stad, Vänersborgs kommun och Skaraborgs Flygflottilj F7 på Trollhättan-Vänersborgs flygplats och undertecknade en avsiktsförklaring för att utveckla samverkan när det gäller krisberedskap och planering av totalförsvaret.

Ledningsförmåga under "störda" förhållanden

Rådet träffas sedan dess med jämna mellanrum för utbildningar och diskussioner kopplade till totalförsvaret, och ska nu för första gången genomföra en övning tillsammans. Den 27 april träffas respektive kommunledning (kommunstyrelsens presidium samt stadsdirektör/kommunchef) på flygplatsen för att testa sin gemensamma krisberedskap under Försvarsmaktens ledning.

– Det ingår i kommunstyrelsens uppdrag att ha kunskap om ledning och beslutsfattande vid höjd beredskap. Vi vill se hur förmågan är att leda under ”störda” förhållanden. Det handlar om att se och lära vad vi behöver utveckla, berättar Olivia Wernberg, säkerhetssamordnare i Trollhättans Stad.

Realistiska förhållanden

Övningen kommer att äga rum parallellt med den stora försvarsövningen Aurora 23 och det kommer befinna sig militär personal på flygplatsen, vilket kommer bidra till en mer realistisk inramning. Hur övningen är utformad kommer inte deltagarna få vetskap om i förväg.

– Det finns en anledning till det. Just övningen är en så viktig del i kunskapsuppbyggnaden, det är så vi lär oss och hittar det vi behöver förbättra, förklarar Olivia Wernberg.

Mat från centralköket

Under den aktuella veckan turas Vänersborg och Trollhättan om med att leverera mat till Försvarsmaktens personal på flygplatsen. För Trollhättans del innebär det mat som kommer från Centralköket på Hojum.

– Vid höjd beredskap ska Försvarsmakten – vid behov – kunna göra beställningar från Centralköket. Och det är jättebra att vi får möjlighet att öva också hur det kan fungera i ett skarpare läge, säger Olivia Wernberg.

Från Trollhättans Stad deltar Peter Eriksson (M) ordförande kommunstyrelsen, Monica Hanson (S) 1:e vice ordförande, Sofia Lindholm (C) 2:e vice ordförande, samt stadsdirektör Said Niklund.

Senast granskad 2023-04-20 av REBLJU