Bilden visar området mellan första och andra slussen som här har utvecklats till en badplats. Bilden är framtagen av Rundqvist arkitekter

Framtidsvisioner för slussområdet – vad ser du framför dig?

När de nya slussarna i Trollhättan planeras till en annan plats blir nuvarande slussområde utan sjöfart. Det är en fantastisk och historiskt viktig plats i Trollhättan som vi tycker är viktig att utveckla. Vi har börjat fundera på hur det kan göras… Har du några idéer?

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Bakgrund

Nya slussar ska byggas i Trollhättan för att säkra Vänersjöfarten då befintliga slussar är över 100 år gamla och den tekniska livslängden snart passerats. Trafikverket har nu beslutat att gå vidare med det förslag som kallas alternativ Nord – det går norr om Västergärdet och genom naturreservat Älvrummet. Mer hos Trafikverket: Nu går vi vidare med alternativ Nord i Trollhättan

Framtidsvisioner för nuvarande slussområdet

Med en ny slussväg i Trollhättan öppnas möjligheter i befintligt slussområde. Platser och byggnader som tidigare inte varit för allmänheten kan användas på andra sätt och en annan typ av aktivitet och rekreation kan bli möjlig. Idébilder på hur området kan utvecklas har tagits fram (du hittar bilderna längst ned på sidan).   

– Bilderna är tänkta som ett underlag för vidare diskussioner och inspiration till fler idéer. Vem vet, det kanske är någon trollhättebo där ute som sitter på ett riktigt bra förslag om vad som kan göras här och det vill vi ju såklart fånga upp, säger Peter Eriksson, kommunstyrelsens ordförande.

 
Passagerarbåt genom slussen, solen skiner och folk står och ser på vid kajen

Lämna dina tankar och idéer – för Trollhättan blir bättre med dig

Nu vill vi veta vad du ser framför dig i slussområdet när det inte längre är en plats för lastfartyg och slussning!

Lämna dina idéer nu!

 

Det här händer med dina idéer

Just nu är vi i ett skede där vi diskuterar och spånar idéer för hur nuvarande slussområde kan utvecklas i framtiden. Dina tankar och idéer är viktiga för oss i det här läget. Vi går igenom alla förslag som skickas in och tar med oss underlaget i det fortsatta planeringsarbetet där vi tittar närmare på vad som är möjligt att genomföra och hur vi ska driva arbetet framåt.

Utveckling med varsam hand – statligt byggnadsminne

Viktigt att veta är också att slussmiljön är skyddad som statligt byggnadsminne och utpekad som en av landets tolv viktigaste industrimiljöer med särskilt stor betydelse för teknik- och kommunikationsintresse. Ett syfte med byggnadsminnesförklaringen är bland annat att garantera ett långsiktigt bevarande och att ge människor möjlighet till historiska kunskaper och upplevelser.

– Det innebär att utvecklingen i området måste ske med varsam hand och anpassas efter befintlig miljö, avslutar Peter.

Idébilder slussområdet.jpg

Översiktsbild på slussområdet. Idébilder har tagits fram på sex delområden som är utmärkta i översikten.

Idébilder slussområdet2.jpg

1. Cisternerna. Cisternerna planeras att rivas. Sjöfartsverket har fått ett beslut på att de får rivas. Det skapar nya möjligheter, här visar vi ett exempel med bostäder i ett attraktivt läge. Utan sjöfart ser vi möjlighet till att låta människor komma närmre vattnet och den historiska miljön, exempelvis genom en brygga och en tydligare strandpromenad. Fritidsbåtar kommer fortsatt ha tillgång till området. 

Idébilder slussområdet3.jpg

2. Vita Villan. De här byggnaderna används idag som kontor av Sjöfartsverket. När sjöfarten inte har en lika tydlig koppling till platsen behöver inte kontoren och byggnaderna nyttjas på samma sätt. Kan det kanske bli ett vandrarhem och kajakuthyrning istället? 

Idébilder slussområdet4.jpg

3. Höljan. Området mellan första och andra slussen i Trollhättan. Hit kommer inga båtar kunna ta sig när nuvarande slussar stänger igen. Det innebär att vi får ett outnyttjad vattenområde. I idébilden ser vi att platsen utvecklats som en badplats. 

Idébilder slussområdet5.jpg

4. Slusscafét. Här ser vi slusscafét och här kommer det ske en förändring redan 2025 – Sjöfartsverket har fått ett så kallat föreläggande från Riksantikvarieämbetet där de rekommenderar att byggnaden ska återställas till sitt ursprungliga skick med ursprunglig utformning för att passa bättre in i kulturmiljön.

Idébilder slussområdet6.jpg

5. Gula huset. Används idag som kontor av Sjöfartsverket. Skulle kunna användas till något annat som lockar besökare och får dom att vilja umgås här. I Idébilden ser vi att det blivit en restaurang. 

Idébilder slussområdet7.jpg

6. Verkstäderna. Lokalerna används idag som förråd och verkstäder och området är inhägnat, men skulle kunna nyttjas på andra sätt för att stärka besöksmålet. Fler får tillgång och kommer närmre det statliga byggnadsminnet och kulturmiljön och nya flöden blir möjliga. I idébilden ser vi att byggnaderna inrymmer café och små butiker, vattenlek och sittplatser på torgytan och fritidsbåtar som kan lägga till.

Idébilderna är framtagna av Rundqvist arkitekter. 

Senast granskad 2023-12-15 av KLALIW