Ungdomar står utomhus vid stall med två hästar och håller upp ett diplom.

Första föreningen i Trollhättan HBTQI+-certifierad

Trollhättans Fältrittklubb är i slutfasen att bli den första föreningen i Trollhättan att HBTQI+-certifieras. Nu hoppas föreningsstöd att fler föreningar vill följa efter.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans stads föreningsstöd hjälper föreningar att kunna satsa på HBTQI-+-frågor. Nu är också den föreningen i Trollhättan officiellt HBTQI+-certifierad. Under tre halvdagar har personal, styrelse och ungdomssektionen på TFRK, Trollhättans Fältrittklubb, utbildats i systematiskt arbete med jämlikhet och inkludering.
– Vi är väldigt glada över att ha fått denna möjlighet med hjälp av Trollhättans stads föreningsstöd och SISU idrottsutbildarna. Allas lika värde och inkludering är något som ligger i linje med Trollhättans Fältrittklubbs värdegrund. För oss är det viktigt att alla känner sig välkomna och trygga på vår anläggning, säger Josephine Bordi, styrelseledamot i TFRK.

Handlingsplan

Efter avslutad utbildning och certifiering kan TFRK nu påbörja arbetet utifrån den handlingsplan som utformats inför certifieringen.
– Det är en plan hur vi ska arbeta med inkludering i det vardagliga arbetet. Handlingsplanen kommer följas upp och utvärderas kontinuerligt i samarbete med utbildarna under minst tre år, säger Josephine Bordi.

Föreningscertifieringar

Förutom TFRK har även THC, Trollhättans Hockey Club, anmält intresse att HBTQI+-certifiera sig.
– Vi är glada över TFRK:s initiativ och hoppas att fler föreningar vill följa efter. THC hört av sig och är intresserade att göra samma sak 2024. Trollhättans stad, tillsammans med RF SISU, har som mål att stötta minst en föreningscertifiering per år, säger Peter Jakobsson, chef föreningsstöd.

Senast granskad 2024-02-20 av TORNIL