Björn Aronsson och Pawel Seremak från Vätgas Sverige ledde utbildningen. Björn Aronsson och Pawel Seremak från Vätgas Sverige ledde utbildningen.

Föreläsning om vätgas

Vätgas är en del i omställningen till ett fossilfritt energisystem,

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Energiomställningen i Europa har fått en skjuts av världsläget där oro och krig skyndar på produktion av egen el och teknikutveckling. Ett av våra politiska styrmedel är att EU skjuter in pengar för att skynda på utvecklingen inom området. Mer specifikt är att EU vill se en växling från användning av fossil naturgas till förnybar el för att tillverka vätgas.

Mer konkurrenskraftig

Vätgasen blir alltmer konkurrenskraftig tack vare lägre kostnader för förnybar elproduktion och möjlighet till ökade produktionsvolymer. Vi ser ökade förfrågningar från aktörer som vill etablera verksamhet i Sveriges kommuner. Genom att vi är pålästa och förberedda kan vi underlätta nya etableringar hos oss, minska osäkerhet och risker. På så sätt hjälper vi till att bana väg för ett fossilfritt samhälle.

För att möta den ökade efterfrågan på marknaden initierade Kontoret för tillväxt och hållbarhet på Trollhättan Stad tillsammans med Affärsutveckling på Trollhättan Energi två kurstillfällen för kommunala tjänstepersoner i de kommunala bolagen samt för Vänersborgs kommun. Utbildningen leddes av branschorganisationen Vätgas Sverige. Syftet med utbildningen var att få en grundkompetens kring tillverkning, värdekedjor och tillämpningsområden för att Trollhättan ska fortsatt vara en möjliggörare för företagare att driva verksamheter.

Kursen kan ses som en grund och möjligheter undersöks för att delge politiken motsvarande kompetens för att möjliggöra flera steg i att se Trollhättan som en innovativ stad.

Senast granskad 2024-02-22 av TORNIL