Fyra personer vid en dator och en illustration av en robot Paula Pelli och Kim Lindahl från kultur och fritid samt Johanna Nyman och Joakim Borgh från digitalisering och IT. Bilden på chatboten är AI genererad och finns inte på riktigt än.

Flerspråkig AI chatbot till Kronans Kulturhus

Trollhättans stad håller på att utveckla en flerspråkig talande AI chatbot i ett gemensamt digitaliseringsprojekt. Chatboten är inte klar än men kommer snart att börja tränas i ett pilottest. Det ska bli en talande digital assistent som hittar information, svarar på frågor eller ger lösningsförslag utifrån vad Kulturhusets besökare frågar efter.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Idéen bakom chatboten handlar om att ge människor med bristande språkkunskaper förutsättningar för ökad delaktighet i samhället och att ta till sig viktig samhällsinformation.

- Vi tror att en flerspråkig talande chatbot kan vara ett sätt inkludera och förenkla för många av våra besökare. Det ger också oss möjlighet att göra Kulturhusets personella insatser mer tillgängliga och kvalitativa eftersom chatboten hjälper oss att svara på de enklaste frågorna, som så många har, säger Paula Pelli som är områdeschef på kultur och fritid.

Chatboten kommer att finnas i entrén till Kronas Kulturhus. Rent fysiskt så är det en digital skärm med touchfunktion och mikrofon som ska byggas in på roligt sätt.

Chatboten pratar på flera olika språk, kan ge hänvisningar till olika verksamheter eller kontaktpersoner samt svarar på enklare frågor som till exempel ”Hur söker jag pass?” eller ”Hur söker jag skola?”.

Inom kort startar en pilottest på plats som kommer att följas av eventuella justeringar innan lansering omkring maj/juni. Piloten är en lärandeprocess för att använda AI på ett säkert sätt samt identifiera hur det ska fungera bra ur ett användarperspektiv.

Så här kan ett första mötet med chatboten låta:

”Hej! Jag är en chattbot för samhällsinformation. Fråga mig till exempel om biblioteks öppettider eller passansökning genom mikrofonen. Tryck på den gröna knappen för att skicka din fråga och den röda när du går härifrån. Lämna inte några uppgifter om dig själv när du pratar med chatboten. Allt som du säger till chatboten hanteras och lagras enligt lag för att svara på din fråga.”

Senast granskad 2024-03-06 av JENMAR