Två personer som validerats till undersköterskor håller upp blomma, diplom och tårta. Bredvid står två personer och ler.

Fler utbildade undersköterskor och stödassistenter

Sedan januari 2024 har Trollhättans stads omsorgsförvaltning ytterligare 25 medarbetare som kan titulera sig som undersköterska eller stödassistent. Dessutom pågår validering för ytterligare 70 personer.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Omsorgsförvaltningen har sedan 2020 haft möjlighet att erbjuda vårdbiträden att läsa till undersköterska/stödassistent på halvtid med bibehållen lön under studierna. Det har resulterat i att cirka 150 personer gått från att vara vårdbiträde till att kunna titulera sig som antingen undersköterska eller stödassistent.
– Vi är väldigt glada att få in fler utbildade undersköterskor och stödassistenter i våra verksamheter. Resultatet har blivit jättebra tack vare ansträngning från chefer, medarbetarna som studerat och deras kollegor som löst så att vi kunnat genomföra dessa deltidsstudier, säger Jane Johansson, förvaltningschef.

Fler utbildad personal på gång

I januari avslutades utbildningen för en grupp som läst tre terminer på halvfart och för en grupp som validerats under två terminer. Totalt rör det sig om 25 personer som utbildats till undersköterska eller stödassistent. Dessutom pågår validering för ytterligare 70 personer.
– Mitt mål 2024 är att öka kompetensen med undersköterskor på enheten så detta är en ypperlig start på året. Det rullar på i rätt riktning, säger Alexandra Östling, enhetschef inom hemtjänsten.

Relaterad information

Möjligheten att kunna studera deltid med bibehållen lön har kunnat genomföras på grund av Äldreomsorglyftet – ett stöd som Socialstyrelsen ger kommunerna. 

Senast granskad 2024-01-25 av KLALIW