två personer, en man till vänster och en kvinna till höger, står på torget i Trollhättan och ler mot kameran. Samhällsbyggnadschef Johan Bengtsson och näringslivschef Helena Kortered är nöjda med utvecklingen.

Fler företag nöjda med Trollhättans stad

Fler företagare är nöjda med företagsklimatet i Trollhättan och med sina myndighetskontakter med Trollhättans stad. Det framgår i den nya Insiktsmätningen där organisationen Sveriges kommuner och regioner (SKR) låter lokala företagare sätta betyg på kommunen. Trollhättans stad klättrar både i ranking och i betyg.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Undersökningen visar att nöjd-kundindex för Trollhättans stad ökar från 78 i förra mätningen till 80 i årets undersökning.

Helena Kortered, näringslivschef i Trollhättans stad är nöjd med att Trollhättans stad förbättrat sitt resultat.

-Det är jättekul och jag är glad eftersom det är ett kvitto på att företagen upplever att vi blir bättre på att leverera den hjälp och service, och det stöd som de behöver av oss, säger hon.

Trollhättans stad topp 6 bland jämförbara kommuner

Trollhättan placerar sig på plats 6 i företagsklimatrankingen för kommuner med över 40 000 invånare och plats 33 i hela Sverige. Trollhättan får mycket högt betyg i 5 av 7 bedömningsområden i undersökningen, där omkring 250 företag verksamma i Trollhättans kommun har deltagit.

- Det är glädjande att vi förbättrat oss när det gäller företagens upplevelser av att ha kontakt med oss som myndighet. Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra oss, och då är det givetvis extra kul att det ger resultat i form av att företagen upplever en verklig förbättring, säger Johan Bengtsson, samhällsbyggnadschef i Trollhättans Stad.   

- Vi har siktet inställt på att bli Sveriges bästa företagarkommun, och det är en fråga vi prioriterar. Ett gynnsamt företagsklimat där man upplever god service från kommunen är viktigt såklart för alla de företag som verkar här i staden, men också väldigt viktigt när vi ska locka till oss ännu fler företag, säger Peter Eriksson, kommunstyrelsens ordförande i Trollhättans stad.

Läs hela undersökningen på SKR:s hemsida. 

Relaterad information

Om Insiktsmätningen

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag och som görs av SKR, Sveriges kommuner och regioner. Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service när det gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får också göra en helhetsbedömning om kommunernas service. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet ”nöjd-kund-index” (NKI).  

Senast granskad 2024-04-24 av KLALIW