Bild på Placeringslistan över NKI-resultatet med ansvariga personer framför

Fastighetsföretag ger Trollhättans Stad toppbetyg

Fastighetsföretagarna i Trollhättans Stad ger kommunen väl godkänt. Det visar Fastighetsägarnas undersökning av fastighetsföretagarklimatet. Trollhättan bibehåller sina höga siffror i totalrankingen och i de flesta sakfrågorna är fastighetsägarna i Trollhättan mer nöjda med upplevelsen att verka i sin kommun, än vad snittet är.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I årets undersökning får Trollhättans Stad ett NKI på 69,7 vilket placerar kommunen i toppskiktet av totalrankingen. Jämfört med genomsnittet är fastighetsföretag i Trollhättan mest nöjda med kommunens engagemang i utvecklingen av centrum, där hela 80 procent anser att det stämmer. Liknande toppbetyg ges vid hanteringen av plan- och bygglovsärenden men däremot bedöms vissa sakfrågor, som handläggningstider något mindre positivt än tidigare.

Tuffare världsläge skapar missnöje generellt

Totalt sett ökar andelen missnöjda i nästan alla kommuner. Det beror delvis på ökade kostnader. Det senaste årets ekonomiska turbulens visar sig även i Trollhättan. Exempelvis har andelen svarande som anser att det finns goda förutsättningar att bedriva lönsam verksamhet minskat med 23 procentenheter sen undersökningen senast gjordes år 2021.

- Trollhättans Stad fortsätter att imponera med positiva omdömen från fastighetsföretagare, vilket är ett resultat av ett långsiktigt och lyhört arbete med näringslivsfrågor i kombination med ett framåtlutat förhållningssätt, förklarar Fastighetsägarnas representant Petra Ohldin-Lampinen.

Ohldin-Lampinen beskriver också att viss pessimism märks i branschen till följd av att många fastighetsföretag har drabbats av kraftigt stigande kostnader de senaste åren, samtidigt som möjligheten att öka inkomsterna är begränsade av dagens hyressättningssystem. I tider som präglas av svåra omvärldsfaktorer och minskade marginaler för fastighetsbranschen är det viktigare än någonsin med positiv samverkan och nära dialog med kommunen för att stärka förutsättningarna att bedriva en lönsam verksamhet.

Om resultatet från undersökningen kommenterar Kommunstyrelsens ordförande Peter Eriksson följande:

- Att få bra betyg i sådana här undersökningar är utvecklande och säkerställer att vi är på rätt väg. Vi ser fram emot att jobba vidare med dessa viktiga frågor tillsammans med fastighetsägarna och bli ännu bättre till nästa undersökning.

Fakta om undersökningen.

Fastighetsägarna har sedan 2006 låtit mäta hur det står till med fastighetsföretagarklimatet i 18 kommuner. Undersökningen granskar hur fastighetsföretagare ser på samarbetet med kommunen, hur förutsättningar för lönsamhet ser ut, samt hur man upplever service, avgifter och handläggningstider.

 

Fakta om Fastighetsägarna.

Fastighetsägarna är en rikstäckande branschorganisation som representerar cirka 17 000 fastighetsföretag. Organisationen består av fyra regioner varav Fastighetsägarna GFR är den största med drygt 5 000 fastighetsföretag inom Västra Götalands-, Värmlands-, Hallands-, Jönköpings, Kalmar- och västra Östergötlands län.

Senast granskad 2023-08-14 av JOSÅKEBEN