Fältbrev Oktober 2023

" Kommentarer och viskningar från ungdomar kring rädsla och förakt för socialtjänsten har under året blivit alltmer tydlig. Att det finns tankar och rädsla för socialtjänsten bland unga är förvisso inget nytt men att rädslan nu tar sig uttryck i nya former är något vi på fältenheten inte sett tidigare." Såhär beskriver fältarna i Trollhättans Stad sin vardag. Läs mer om hur Fältenheten arbetar för att skapa trygghet och sammanhang för unga trollhättebor i Fältbrevet för oktober här nedan.

Verksamhet

Fältenheten

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

"Dörren smälls igen precis framför oss och haranger om hur dålig socialtjänsten är rabblas. ”Soc är här” ekar när vi närmar oss korridoren, kort därefter står en elev och grimaserar som att hen ska kräkas."

Kommentarer och viskningar från ungdomar kring rädsla och förakt för socialtjänsten har under året blivit alltmer tydlig. Att det finns tankar och rädsla för socialtjänsten bland unga är förvisso inget nytt men att rädslan nu tar sig uttryck i nya former är något vi på fältenheten inte sett tidigare.

Resultatet av desinformationskampanjen om socialtjänsten fortsätter att visa sig i olika sammanhang och former. Vårt uppdrag blir i mångt och mycket att vara nyfikna och lyssna in vad ungdomar tänker och utefter försöka möta deras tankar och farhågor.
Vi har just avslutat en ”årskurs 7 turné” där vi presenterat oss för alla stadens sjundeklassare.

Syftet är att eleverna ska veta vilka vi är och i vilka situationer de skulle kunna använda oss. Vi påbörjade detta koncept förra läsåret och kom fram till att det gav både oss och ungdomarna mycket att få träffas en första gång i uppstarten på högstadiet. Något som vi passar på att benämna i varje klass är att vi är en del av socialtjänsten och öppnar därmed upp för frågor kring vad socialtjänsten är. Vår ambition är därmed att ge en nyanserad bild av socialtjänstens uppdrag som en funktion som stöttar och hjälper.

Som fältsekreterare är vi socialtjänsten ansiktet utåt i många anseenden. Vi är noga med att presentera oss som just socialtjänst för både ungdomar och andra vuxna då vi är stolta över att vara en del av denna viktiga samhällsfunktion. Vi pratar mer än gärna med ungdomarna om socialtjänstens uppdrag men vi behöver er hjälp. Oavsett om vi som förälder, skolpersonal, fritidsledare eller butiksbiträde möter ungdomar som har en oro för socialtjänsten, lyssna och försök bemöta utifrån din bästa förmåga.

Tillsammans kan vi trygga upp för våra ungdomar. Våga vara vuxen, våga stanna upp och våga lyssna vad våra ungdomar faktiskt känner och tänker. Särskilt i en tid då omvärlden kan upplevas som otrygg.

Relaterad information

Läs mer om Fältenheten!

Senast granskad 2023-10-24 av ANDGLE