Romska flaggan

Extra satsning på romsk inkludering

Trollhättans Stad har fått statsbidrag för att arbeta med romsk inkludering under 2023. – Vi hoppas kunna utveckla nya arbetssätt, och tack vare tillgång till en sakkunnig inom romsk inkludering får det arbetet extra kraft under året, säger Jörgen Hansson, hållbarhetschef i Trollhättans Stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Tillsammans med sverigefinnar, tornedalingar, judar och samer är romer en av Sveriges fem nationella minoriteter. Ett krav för att anses vara en nationell minoritet är en lång historisk närvaro i Sverige som haft en påverkan på vårt gemensamma kulturarv. Romernas närvaro i Sverige kan spåras tillbaka till 1500-talet.

Vill involvera invånare

Under 2023 kommer Valeria Redjepagic driva Trollhättans Stads utvecklingsarbete för romsk inkludering.

– Jag ska arbeta med att höja kunskapen om den romska minoriteten, där ett stort fokus blir att involvera invånare i arbetet och öka delaktigheten hos minoriteten, vilket är en av de viktigaste delarna i strategin för romsk inkludering, säger Valeria Redjepagic.

– En annan viktig del är att höja kunskapen hos medarbetare inom koncernen om romsk historia och närvaro i Sverige, nationella minoriteters rättigheter och under vilka förutsättningar romer levt och lever i Sverige, fortsätter hon.

Del av Agenda 2030-arbetet

– Att arbeta för och med minoriteter är angeläget för Trollhättans Stad. Trollhättan är exempelvis sedan 2012 finskt förvaltningsområde, och det är också utstakat i Agenda 2030-arbetet att verka för fredliga och inkluderande samhällen. Vi är både stolta och glada för att få det här stödet och den skjuts det innebär i arbetet genom tillgång till Valeria Redjepagic, säger Jörgen Hansson.

Flaggning 8 april

Startskottet går den 8 april då Trollhättans Stad kommer att flagga med den romska flaggan. Dagen firas sedan 1971 som den internationella romadagen och uppmärksammas över hela världen, och sedan 2015 är det beslutat i Trollhättans Stad att vi ska flagga med den romska flaggan den 8 april.

Flera aktiviteter inplanerade

Den 12 maj kommer Trollhättans Stad tillsammans med Folkets Hus att bjuda in till ett kulturevenemang med fokus på att fira den internationella romadagen och där intresserade även kan få mer information om arbetet och på vilka sätt man kan engagera sig.

Under hela 2023 kommer medarbetare erbjudas olika typer av kunskapshöjande insatser i form av föreläsningar och webbutbildningar. Till hösten kommer arbetet främst att fokusera på dialog och delaktighet och mot slutet av året kommer resultatet att summeras och redovisas med ett förslag på fortsatt arbete.

Vi söker ambassadörer

Visst vill du vara ambassadör i arbetet med romsk inkludering i Trollhättan?

Vi söker dig som identifierar dig som rom och vill vara med och påverka arbetet med romsk inkludering. Trollhättans Stad har fått statsbidrag för att utveckla sitt åtagande i minoritetslagstiftningen och påbörja arbetet med romsk inkludering.

Behovsinventering

En behovsinventering kommer att påbörjas för att identifiera vilka behov som finns hos målgruppen. Syftet är att komma i kontakt med målgruppen i Trollhättan för att identifiera vilka behov som finns och sätta ramarna för det kommande utvecklingsarbetet och framtida insatser. Arbetet med romsk inkludering utgår från ett rättighetsbaserat arbetssätt och grundar sig i alla människors lika värde. Det kommer genomföras genom intervjuer, gruppsamtal och enkäter under hösten 2023. 

Uppdragsbeskrivning och förväntningar av ambassadör:

  • Personen besitter språk- och kulturkompetens
  • Förmedla kontakt med intervjupersoner från målgruppen
  • Vid behov närvara på intervjuer tillsammans med kommunal sakkunnig
  • Inkomma med synpunkter och perspektiv samt delta på avstämningar kring behovsinventeringen
  • Delta i utbildning om minoritetslagstiftningen

Arvode utgår enligt överenskommelse. Uppdragsperiod: Från Maj 2023–december 2023. Ålder: Mellan 18–50 år. Intresseanmälan kommer att prövas utifrån flera perspektiv och garanterar ingen plats. 

Så här anmäler du ditt intresse!

Anmälan för intresse sker genom att skicka ett mejl till valeria.redjepagic1@trollhattan.se med följande information:

Rubrik: Intresseanmälan ambassadör romsk inkludering

  • Namn
  • Telefonnummer
  • Ålder
  • Om du arbetat med romsk inkludering tidigare (ideellt eller professionellt)

Vi kontaktar dig på det telefonnummer du anger i mejlet för att boka en intervjutid.

Senast granskad 2023-05-23 av REBLJU