Under fredagsförmiddagen monterades konstverket ”Skåp i rörelse” på gräsmattan nära Malgöbron. Konstnären heter Roland Persson.

Ett nytt konstverk i stan!

Under fredagsförmiddagen pågick en febril montering av ett nytt konstverk på gräsmattan innanför Åkersjövägen ned mot vattnet nära Malgöbron. Det är konstnären Roland Persson som ligger bakom verket som heter Skåp i rörelse.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

– Konstverket består av 4 delar. Det är ett skåp fyllt med tampar, fendrar och en liten boj samt tre lådor som ser ut att ha kastats ut nära skåpet. Det är ett lekfullt verk som också kan väcka känslan av oordning. Att det kanske har hamnat lite fel vilket är roligt, säger Karin Stammarnäs, Områdeschef Kultur som ansvarar för projektet.

Enades om en bra plats

Konstnären själv har varit på plats och monterat under dagen tillsammans med konstkonsult Lolo Funck Andersson.

– Det är jätteroligt att se konstverket så här, säger Roland Persson.

Från början var det tänkt att verket skulle stå nere i Gamle Dal, men Trollhättans Stad fick avslag av Riksantikvarieämbetet mitt under pågående projekt eftersom platsen är statligt byggnadsminne. Efter det har nya platser undersökts. I dialog med Vattenfall som äger marken har man enats om att detta är en bra plats.

– Man kan verkligen säga att detta har varit ett Skåp i rörelse. Det har landat fint nära vattnet med många båtar som passerar, säger Karin Stammarnäs.

Konstverk med perspektiv

– Det är en väldig fin plats och verket kan ses från olika perspektiv. Den maritima kopplingen känns bra till en bygd vars utveckling är starkt kopplad till vattnet, säger Roland Persson.

Roland Persson är född i Hudiksvall 1963 och bosatt i Stockholm. Invigning av verket kommer ske under våren 2024.

Offentlig miljö som konstform

Offentlig miljö som konstform är en satsning och en arbetsgrupp där Trollhättans Stad med representanter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kultur-och fritidsförvaltningen och de kommunala bolagen (Kraftstaden, Trollhättan Energi, Bostadsbolaget Eidar samverkar för konsten i den offentliga miljön.

Utöver detta har Kultur-och fritidsförvaltningen under 2020 –2023 haft ytterligare en investeringsram för Konst längs Trollhätte kanalpark. Projektet har skett tillsammans med Konstnärscentrum Väst och konstkonsulenterna Anna Eggert och Agneta Stening. Det började i Gamle Dal och kommer att avslutas med tre verk centralt i staden.  Ett verk kommer att placeras vid Folkets Park (hösten 2023), ett på Malgön (monteras våren 2024) och verket Skåp i Rörelse vid Åkersjövägen som beskrivs ovan. Det innebär att det våren 2024 kommer finnas 24 unika konstverk från Gamle Dal i söder till Vårvik i norr med en åldersspann på 112 år. Det äldsta verket är från 1911 och de yngsta från 2023.

Fråga/svar konstverk "Skåp i rörelse"

Material: Konstbrons. Ser ut som ett äldre Arkivskåp cirka 2 meter högt, samt två lådor utplacerade en bit bort. Tampar, boj och fendrar som ser realistiska ut med som också är målat i konstbrons

Var kan man läsa mer om konstverket?

Verket monterades i fredags så vi har ännu inte satt upp skyltar eller uppdaterat hemsidan, men ska göra det så snart som möjligt. Konstverket kommer att invigas under våren. Datum ej bestämt ännu.

Under nästa år ska vi arbeta med nytt informationsmaterial så att alla som är intresserade kan ta sig runt på vår skulpturrunda. Vår nuvarande broschyr som vi ska uppdatera har varit omåttligt populär och flera tusen exemplar har gått åt till nyfikna och entusiastiska konstälskare

Hur har konstnären tänkt?

Konstnären har beskrivit sin idé med konstverket att visualisera en slusstrappa med rep som rinner ur lådorna som vatten ut slussportar.

"Ska det här vara konst?"

Roland Perssons konstnärskap kännetecknas av den här typen av skulpturer, ofta gjorda i konstbrons som ser ganska realistiska ut. Utplacerade i en offentlig miljö där det känns som att de inte hör hemma, som här ett gammalt arkivskåp kan det väcka olika reaktioner som förvåning, humor, eftertanke eller så kanske man som du inte gillar det alls? Gillar du konst? Vad är ditt favoritkonstverk?

Kanske detta verk inte alls är i din smak, men kan upplevas lite annorlunda när man ser det på riktigt. Nu behöver verket lite tid på sig så att gräset växer upp och ramar in det. Direkt efter en montering är det alltid lite lerigt och stökigt på platsen.

Längs Trollhätte Kanal finns det 22 verk och ytterligare två ska komma. Som du kan läsa om du klickar på länken i inlägget är det 112 år mellan det äldsta och de yngsta verken. Vad som är fint och fult kan upplevas olika av olika människor och i olika tidsperioder. När vi arbetar med konst försöker vi tänkta i långa perspektiv och till och med för en framtid där vi inte längre finns kvar.

I Trollhättan har vi mycket konst i sten och med det här verket vill vi skapa dynamik och materialvariation för en spännande konstrunda.

Vad kostar det?

I Sverige finns något som kallas 1procent-regeln som säger att 1procent av offentliga investeringar i byggnader och ombyggnader ska avsättas för offentlig utsmyckning i samband med dessa. Som du kan läsa om du klickar på länken arbetar vi i Trollhättan efter en modell som heter Offentlig miljö som konstform där vi avsätter en fast summa på 1 miljon varje år för offentlig konst. En del tycker att det är mycket medan en del anser att det procentuellt egentligen borde vara mycket mer. Som du också kan läsa har det funnits ett projekt som heter Konst längst Trollhätte Kanal park under 3 år. Det avslutas i år. Det är investeringspengar som samlats ihop från en rad olika projekt. Budgeten var sammanlagt 6 miljoner. Det här verket kostar 1 miljon kronor. Materialet är konstbrons. Vi kan inte använda dessa pengar till annat som exempelvis skolan.

I en kommun fördelas budgeten över flera områden som inte kan blandas samman. Att investera i offentlig konst kan skapa värden som en attraktiv stad, en besöksanledning (turister) en känsla av trygghet, rekreation och eftertanke.

Det är många som tycker att konst är ett viktigt inslag i vår gemensamma offentliga miljö. Under nästa år ska vi arbeta med nytt informationsmaterial så att alla som är intresserade kan ta sig runt på vår skulpturrunda. Vår nuvarande broschyr som vi ska uppdatera har varit omåttligt populär och flera tusen exemplar har gått åt till nyfikna och entusiastiska konstälskare

"Jag tycker mer om träd och buskar!"

Svar: Visst är det härligt med allt grönt och vackert som finns i staden. Vi arbetar med parker, arboretum, planteringar, ängsmarker, rabatter som gynnar pollinerare och biologisk mångfald också. Det ena behöver inte utesluta det andra

Kan djur skada sig? Kan barn skada sig?

Visst ser verket realistiskt ut? När du ser det i verkligheten upptäcker du att det är gjort i konstbrons. Det är alltså inte riktiga rep. Vi hoppas att ingen ska skada sig och bedömer inte det här konstverket är farligt.

Senast granskad 2023-11-20 av PERIVA