Person i vårdkläder tittar på sin telefon

"Enkäten gav ett fantastiskt bra resultat"

Resultatet för årets medarbetarenkät både gläder och sticker ut.  – Enkäten gav ett fantastiskt bra resultat! Allt pekar i rätt riktning, säger Said Niklund, stadsdirektör i Trollhättans Stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
  • En redan hög svarsfrekvens ökade ytterligare (från 85 till 87 procent)
  • Medarbetarnas engagemang tog ett jätteskutt
  • Stressfaktorn minskade
  • Motivationen att gå till jobbet ökade

Det och flera andra faktorer som pekar i rätt riktning är vad Trollhättans Stad ser när man analyserar svaren från medarbetarenkät 2023.

– Det som sticker ut är engagemanget, och att nästan 9 av 10 medarbetare svarar på enkäten är extra roligt. Det visar på att chefer och medarbetare tar ansvar för sin arbetsmiljö. Om svarsfrekvensen varit låg hade det signalerat motsatsen. Det här visar att man tillsammans vill ta tag i arbetsmiljön, säger HR-Controller Ola Runfors.

Index över genomsnittet i landet

Medarbetarnas engagemang mäts genom HME (Hållbart medarbetarengagemang) och ökade från 79 till 81 jämfört med förra året. Där passerade Trollhättan också genomsnittet för landets kommuner, vilket är 80. Trollhättans HME har också ökat varje år sedan 2018.

– De här frågorna har haft ett genuint engagemang i organisationen under flera år. Nycklarna till varför vi har en hög svarsfrekvens är att vi har en kontinuitet och att frågorna tas på allvar i hela organisationen. Ett träget arbete som ger resultat genom systematiken, förklarar Ola Runfors.

”Vår viktigaste resurs”

Stadsdirektör Said Niklund förklarar vikten av ett bra resultat i medarbetarenkäten.

– Medarbetarna är vår viktigaste resurs, och arbetsmiljö och engagemang är frågor som inte löses över en natt, eller från ett år till ett annat – det kräver tid, ihärdighet och samarbete, vilket chefer och medarbetare i hela organisationen har visat. I slutändan handlar det om att utveckla arbetsmiljön för vi vill ha motiverade medarbetare som arbetar för dem vi är till för – Trollhätteborna. säger Said Niklund och fortsätter:

– Men även om allt pekar i rätt riktning finns det fortfarande utmaningar. 10 procent av medarbetarna uppgav att de utsatts för hot om våld det senaste året. Det minskade från 12 till 10 procent, vilket fortfarande är högt, men visar ändå att vi är på rätt väg – även om mycket jobb återstår – mot det politiska målet om ett tryggare Trollhättan för alla. 

Stolt och ödmjuk

Kommunstyrelsens ordförande, Peter Eriksson (M), är både stolt och ödmjuk inför resultatet.

– Att kunna påverka och förbättra sin arbetsmiljö är väldigt viktigt. Vi vill alltid bli bättre i Trollhättan, och med det här goda resultatet ser vi hur vårt varumärke stärks. Det är inget att hymla med att vi kommer att få konkurrens om arbetskraften framöver. Samtidigt ska vi vara ödmjuka och inser att det är viktigt för hela offentliga sektorn utifrån demografin att klara vårt uppdrag och göra våra yrken hållbara och attraktiva – och där ser vi att vi är på rätt väg, säger Peter Eriksson.

 

Senast granskad 2023-11-22 av KLALIW