Abdullahi, Rabije och Rouayda

En dag att fira modersmålsundervisningen

Idag, den 21 februari, är det internationella modersmålsdagen – en dag att uppmärksamma alla som har ett annat modersmål än svenska.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Abdullahi Abdulqadir Hassan är modersmålslärare i somaliska i Trollhättans stads grundskolor. Han ser flera nyttor med att elever får studera sitt modersmål i skolan.

– Först och främst hjälper det till att bevara och förstärka elevernas förbindelse till deras språkliga och kulturella arv. Det är avgörande för att bevara kulturell mångfald och främja självkänslan och identiteten hos elever med olika bakgrunder, säger han.

– Dessutom visar forskningen entydigt att goda kunskaper i modersmål gynnar utvecklingen av andra språk och lärandet i skolan.

– Slutligen är modersmålsundervisning avgörande för att främja kommunikation och förståelse mellan generationer inom minoritetsgrupper och för att hjälpa invandrare och deras familjer att integreras.

"Vill öka tilltron till den egna förmågan"

Abdullahi Abdulqadir Hassan och hans 38 kollegor är stolta över jobbet som modersmålslärare. Totalt deltar över 1800 elever i modersmålsundervisningen varje vecka.

Rabije Zeneli är modersmålslärare i albanska och tycker att jobbet är både givande och tillfredsställande.

– Jag tycker om att jobba med barn och hjälpa dem i deras språkutveckling, bygga upp deras självkänsla och självförtroende och förstärka deras identitet. Dessutom vill jag utöka deras tilltro till sin egen förmåga, att de kan lära sig och vara vad de vill i livet. Jag försöker göra skillnad som modersmålslärare och har alltid elevens bästa i fokus.

Får uppskattning från både elever och vårdnadshavare

Även Rouayda Tano, modersmålslärare i arabiska, känner att hon har ett viktigt jobb.

– Man känner att man gör skillnad när både elever och vårdnadshavare visar sin uppskattning för det man gör eller sättet man lär ut och utvecklar språket hos eleverna.

Senast granskad 2024-02-21 av KLALIW