Tvåårig satsning ska hjälpa fler i ekonomisk kris

Med utökade resurser och mer personal kan nu budget-, skuld- och konsumentkontoret ge stöd och råd till fler. I ett tvåårigt projekt satsar man nu på att snabbt hjälpa människor i akut skuldsituation samtidigt som de befintliga köerna till rådgivning ska kortas.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

-Vi ser en stor ökning av människor som kämpar med sin privata ekonomi och kontaktar oss. Det ekonomiska läget med inflationen och höjda räntor har verkligen gjort avtryck, och många är nu i en situation där de inte får sin ekonomi att gå ihop och är förtvivlade, säger Annelie Fredriksson, enhetschef på Budget-, skuld- och konsumentkontoret.   

Under de senaste åren har antalet akuta ekonomiärenden ökat avsevärt. Det kan handla om situationer som hot om vräkning, avstängd el eller betalningsanmärkningar och inkassokrav eller skulder hos kronofogden.

Det är hantering och rådgivning i akuta ärenden som kommer att prioriteras, och målet är att erbjuda de som behöver hjälp en tid inom 14 dagar. Under våren kommer det också att finnas möjlighet till drop-in-besök hos en rådgivare. Genom att agera tidigt hoppas man kunna förhindra att människor hamnar i djupare ekonomiska kriser och att eventuella skador begränsas.

-Vi vet att kopplat till ekonomiska svårigheter är också en ökad risk för psykisk ohälsa. Genom att komma in och hjälpa människor i akuta ekonomiska problem kan vi förhindra att hela livet rasar samman för familjerna, säger Annelie Fredriksson, och poängterar att många väntar alldeles för länge med att söka hjälp.

En viktig del i arbetet är att uppmuntra invånare att söka hjälp i ett tidigt skede, innan de ekonomiska problemen blir ohållbara. Genom att agera tidigt går det ofta att förhindra överskuldsättning och minimera konsekvenserna av att vara skuldsatt. Genom att erbjuda stöd och vägledning i ett tidigt skede går det att undvika att hela den privata ekonomin kollapsar, och därmed minskar både det personliga lidandet och samhällskostnaderna.

-Kan vi komma in tidigt, innan man fastnat hos kronofogden med inkassokrav och betalningsanmärkningar går det ofta att hitta lösningar och hjälpa familjerna att komma ur sin situation, men många väntar tyvärr för länge, och kommer till oss när skadan redan är skedd, säger Annelie.

Spargris med plåster på kinden

Budget- och skuldrådgivning

Går din ekonomi inte ihop? Kommunen ger budgetrådgivning och skuldrådgivning. Kommunens rådgivare ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning på din situation.

Senast granskad 2024-03-22 av ANNADA