Robert Fransson (avdelningschef Eidar), Owe Lång (vice vd och ekonomichef Eidar) och Johan Karlsson (enhetschef, Trollhättans stad) tillsammans med de två eldrivna arbetsfordonen som Trollhättans stad tar över. Robert Fransson (avdelningschef Eidar), Owe Lång (vice vd och ekonomichef Eidar) och Johan Karlsson (enhetschef, Trollhättans stad) tillsammans med de två eldrivna arbetsfordonen som Trollhättans stad tar över.

Eidar överlämnar eldrivna arbetsfordon till Trollhättans stad

Bostadsbolaget Eidar har överlämnat två eldrivna arbetsfordon till Trollhättans stads produktionsavdelning. – Vi hade helt enkelt inte behov av dem längre, och då känns det naturligt om de kan stanna i koncernen, säger Owe Lång, vice vd och ekonomichef på Eidar.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Och för mottagaren kom erbjudandet lägligt.

– Vi har biogasbilar som precis blivit utdömda i besiktningen och har redan börjat använda fordonen från Eidar i vår parkverksamhet. Medarbetarna är positiva, framförallt är det en stor fördel att man kan koppla på ett släp så man får med sig alla verktyg som behövs. Så det känns väldigt bra att vi kan samarbeta i den här formen, säger Johan Karlsson, enhetschef i Trollhättans stad.

Välfungerande koncernsamarbete

Koncernsamarbetet inom hållbara transporter är inget nytt, exempelvis övertog Eidar en elbil från Trollhättans stad för några år sedan. 

– Den har vi använt som servicebil, och nu var det vår tur att göra oss av med två bilar. Vi är jätteglada för att Johan Karlsson tog tillfället i akt och övertar dem. Ju längre vi kan nyttja bilarna i egen ägo, desto bättre. Vi har ett gemensamt ansvar att skapa maximal hållbarhet och att hushålla med kommuninvånarnas pengar på bästa sätt, avslutar Owe Lång.

Senast granskad 2024-05-31 av PERIVA